• Sistemi Pistoletë Ngjitësi

    Sistemi Dremel me pistoletë me ngjitës përbëhet nga një gamë pistoletash me ngjitës për temperatura të ndryshme, të larta e të ulëta, për të gjitha llojet e aplikimeve Bëje Vetë dhe për qejf. Bashkë me paketat ngjitëse me përmasa të ndryshme, mund të përdoret në të gjitha materialet, si dru, rrobë, etj.

    Sistemi Pistoletë Ngjitësi
  • Sistemi Pistoletë Ngjitësi

    Sistemi Dremel me pistoletë me ngjitës përbëhet nga një gamë pistoletash me ngjitës për temperatura të ndryshme, të larta e të ulëta, për të gjitha llojet e aplikimeve Bëje Vetë dhe për qejf. Bashkë me paketat ngjitëse me përmasa të ndryshme, mund të përdoret në të gjitha materialet, si dru, rrobë, etj.

    Sistemi Pistoletë Ngjitësi

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.