• Sistemi skalitës

    Skalitësi Dremel me veprimin alternues dhe thellësi goditjeje të ndryshueshme i mundëson përdoruesi të skalisë ose zbukurojë duke përdorur majat e karbidit ose diamantit në shumë materiale që nga lëkura deri te xhami.

    Sistemi skalitës
  • Sistemi skalitës

    Skalitësi Dremel me veprimin alternues dhe thellësi goditjeje të ndryshueshme i mundëson përdoruesi të skalisë ose zbukurojë duke përdorur majat e karbidit ose diamantit në shumë materiale që nga lëkura deri te xhami.

    Sistemi skalitës

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.