• Sistemi VersaFlame

    Dremel VersaFlame është djegësi i vetëm i palëvizshëm që ndërthur përdorimin e flakës së hapur me një katalizator dhe kokë saldimi, duke e bërë djegësin më të gjithanshëm në treg, në ditët e sotme, veçanërisht për aplikimet Bëje Vetë. Dremel VersaFlame fuqizohet me gaz butan për nxehje të shpejtë dhe karikim të shpejtë. Aplikimet për përdorim përfshijnë: saldim, tkurrje, bashkim, etj.

    Sistemi VersaFlame
  • Sistemi VersaFlame

    Dremel VersaFlame është djegësi i vetëm i palëvizshëm që ndërthur përdorimin e flakës së hapur me një katalizator dhe kokë saldimi, duke e bërë djegësin më të gjithanshëm në treg, në ditët e sotme, veçanërisht për aplikimet Bëje Vetë. Dremel VersaFlame fuqizohet me gaz butan për nxehje të shpejtë dhe karikim të shpejtë. Aplikimet për përdorim përfshijnë: saldim, tkurrje, bashkim, etj.

    Sistemi VersaFlame

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.