• Sistem veglash kompakte

  Krahas sistemit me shumë vegla, Dremel ka zhvilluar sisteme të tjera veglash gjithëpërfshirëse që ju ndihmojnë të ndiqni projektin deri në përfundim. Sistemet që mund të gjenden në këtë kategori mund të ngushtojnë boshllëkun ndërmjet detyrave shumë të detajuara dhe punëve tradicionale Bëje Vetë ose në një kategori projektesh të caktuar, si gdhendja, ngjitja ose saldimi. Këto vegla zakonisht janë më kompakte se veglat tradicionale Bëje Vetë dhe përdorin pjesët dhe pajisjet shtesë unike të tyre për të garantuar rezultatet më të mira.

  Sistem veglash kompakte
 • Sistem veglash kompakte

  Krahas sistemit me shumë vegla, Dremel ka zhvilluar sisteme të tjera veglash gjithëpërfshirëse që ju ndihmojnë të ndiqni projektin deri në përfundim. Sistemet që mund të gjenden në këtë kategori mund të ngushtojnë boshllëkun ndërmjet detyrave shumë të detajuara dhe punëve tradicionale Bëje Vetë ose në një kategori projektesh të caktuar, si gdhendja, ngjitja ose saldimi. Këto vegla zakonisht janë më kompakte se veglat tradicionale Bëje Vetë dhe përdorin pjesët dhe pajisjet shtesë unike të tyre për të garantuar rezultatet më të mira.

  Sistem veglash kompakte
 • Sistem veglash kompakte

  Krahas sistemit me shumë vegla, Dremel ka zhvilluar sisteme të tjera veglash gjithëpërfshirëse që ju ndihmojnë të ndiqni projektin deri në përfundim. Sistemet që mund të gjenden në këtë kategori mund të ngushtojnë boshllëkun ndërmjet detyrave shumë të detajuara dhe punëve tradicionale Bëje Vetë ose në një kategori projektesh të caktuar, si gdhendja, ngjitja ose saldimi. Këto vegla zakonisht janë më kompakte se veglat tradicionale Bëje Vetë dhe përdorin pjesët dhe pajisjet shtesë unike të tyre për të garantuar rezultatet më të mira.

  Sistem veglash kompakte

Please note: There is a difference in product assortment between USA and Europe / Middle East / Africa.