Ne jemi Dremel.

Botuesi

DREMEL Europe
Bosch Powertools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Kontakt

Numri i telefonit +31-(0)76-5795-000
Numri i faksit +31-(0)76-5875-431

Kontakti në linjë

Forma e biznesit

B.V.

Përfaqësuesit ligjorë të autorizuar

Jean Paul Meeuwissen

Hyrja në regjistër

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
NIPT i xhiros: NL800830374B02

Të drejtat e autorit

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Teksti, fotografitë, grafika, tingulli, animacionet dhe videot, si dhe vendosja e tyre në faqet e internetit të Bosch janë subjekt i të drejtave të autorit dhe ligjeve mbrojtëse të tjera. Përmbajtja e këtyre faqeve të internetit nuk duhet të kopjohet, shpërndahet, ndryshohet ose bëhet e mundur për palët e treta për qëllime tregtare. Disa faqe interneti të Bosch përmbajnë gjithashtu edhe fotografi që janë me të drejtë autori nga palë të treta.

Burimi i fotografive

DREMEL Europe, Photocase (www.photocase.de), Pixelquelle (www.pixelquelle.de)

Tell a friend button