Ga naar main content

Impressum

Verantwoordelijke voor de Internetpagina’s van Robert Bosch N.V.:

Naam en adres

Robert Bosch N.V.
Rue Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 Brussel-Bruxelles

Leden van de Raad van Bestuur

Incoletti Patrick
Carrie Heiko

Telefoonnummer

+32 25 25 51 11

Emailadres

Info.Bosch@be.bosch.com

Vennootschapsnummer

Nummer RPM/RPR : 0420.377.016

BTW-nummer

BE 420.377.016

Juridische aantekeningen

Juridische opmerkingen van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van Dremel worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Dremel bevatten tevens foto's die onder het copyright van derden vallen.

Merken

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van Dremel beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Dremel. De op onze pagina''s gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch Power Tools GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Dremel.

Licentiebepalingen

Het op de website van Dremel aanwezige geestelijk eigendom zoal patenten, merken en eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit geestelijk eigendom van ondernemingen van de Dremel-groep (Dremel) of derden.

Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningscontracten betreffen.

Het platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke geschilbeslechting bij arbitrage-instanties voor consumenten.

Techniek

Technische vereisten

Opdat onze website op uw computer optimaal wordt weergegeven en u alle functies kunt gebruiken, moet u op het volgende letten:

Browser

We adviseren het gebruik van de volgende browserversies: Internet Explorer vanaf 8.x, Mozilla Firefox vanaf 10.x, Google Chrome vanaf 18.0.x en Safari vanaf 5.x. Bij het gebruik van oudere browserversies (zoals Internet Explorer 6) kan het voorkomen dat ons aanbod niet helemaal naar behoren werkt.

Flash® Player

Een aantal internetpagina's van Dremel bevatten animaties die met Flash® zijn gerealiseerd. Om de animatie te kunnen weergeven, hebt u de Flash Player vanaf versie 10 nodig, die u hier kunt downloaden: www.adobe.com

Adobe® Reader

Een aantal internetpagina's van Dremel bevat PDF-documenten. Om deze documenten te kunnen bekijken, hebt u de Adobe® Reader nodig, die u hier kunt downloaden: www.adobe.com

JavaScript

Voor een aantal functies op de internetpagina's van Dremel hebt u een browser met JavaScript nodig. Daarom raden we aan om JavaScript in uw browser te activeren.

Cookies

Voor een aantal functies op de internetpagina's van Dremel moet u cookies accepteren. Daarom raden we u aan het gebruik van cookies in uw browser toe te staan. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het hoofdstuk Bepalingen voor gegevensbescherming door de Dremel-groep.

Als u meer wilt weten over de door ons gebruikte cookies, klikt u op de koppeling "Cookie-instellingen" in de voettekst. De koppeling "Cookie-instellingen" biedt nadere informatie over de gebruikte cookies. Tevens kunt u instellen welke cookies u wilt gebruiken.