jump to main content

Бърза промяна в кухнята

За бърза промяна, с която ще се гордеете, в кухнята монтирайте мивка, дизайнерска смесителна батерия и нов работен плот…

projectpicture for step1

Шаг 1

Маркирайте обиколката на новата мивка на около половин метър от съществуващата мивка. Измерете и очертайте вътрешния ръб на мивката и изтрийте външната линия.

projectpicture for step2

Шаг 2

След това изрежете фаянсовите плочки на работния плот като използвате Dremel TRIO и фрезера за рязане на плочки (TR562) или с помощта на TRIO пергела за рязане, изрежете идеална окръжност (с максимален радиус от 160 mm). Изрежете по същата линия на ръка или с пергел за рязане намиращото се отдолу дърво, като този път използвате Dremel TRIO и универсалния карбиден накрайник за ротационно рязане (TR563).

projectpicture for step3

Шаг 3

По същия начин очертайте върху работния плот от фаянсови плочки основата на Вашата дизайнерска смесителна батерия на около 15 см от отвора за мивката. След това изрежете с Dremel TRIO и фрезер за рязане на плочки (TR562)

projectpicture for step4

Шаг 4

Монтирайте мивката, след което уплътните със силикон под ръба, за да сте сигурни, че няма да протече. След това монтирайте на място новата дизайнерска смесителна батерия.

Необходими продукти

Други необходими материали

Мивка от неръждаема стомана

Дизайнерска смесителна батерия напр. смесителна батерия моноблок

Силиконово уплътнение

Сифон

Гъвкав тръбопровод за свързване към основния