jump to main content

Изработване на детски тениски

projectpicture for step1

Шаг 1

Нарисувайте Вашия мотив на хартия, като използвате тънък маркер за плат.

projectpicture for step2

Шаг 2

С боя за плат нанесете цвета в очертаната форма с дунапренена четка.

projectpicture for step3

Шаг 3

След това започнете да разполагате камъчетата и да ги фиксирате чрез загряване върху мотива. Вземете газовия поялник Dremel с накрайника за горещ въздух и го задръжте върху всеки камък, за да го закрепите на мястото му. Използвайте Dremel VersaTip с накрайник за запояване, за да закрепите по-малките камъчета и да избегнете изгаряне на плата на тениската.

Необходими продукти

Други необходими материали

Обикновени тениски

Голямо количество камъчета за горещо фиксиране с различни размери

Тънък маркер за плат

Хартия

Карфици

Боя за плат

Дунапренена четка