jump to main content

Монтиране на брава

Dremel ще ви помогне да напасвате идеално бравата на вратата при монтажа на елементите на вратата. Тези инструкции се прилагат след като вече сте пробили отвори във вратата в съответствие с препоръките на производителя, включени в комплекта на бравата или резето, които монтирате.

projectpicture for step1

Шаг 1

Плъзнете бравата в отвора й и очертайте с молив контура на челната пластина. Свалете бравата.

projectpicture for step2

Шаг 2

Монтирайте върху Dremel ротационния инструмент фрезер 650 и приставка оберфреза 335. Регулирайте дълбочината на рязане на приставката оберфреза, според дебелината на челната пластина. Проверете дълбочината на рязане върху ненужно парче дърво. Дълбочината на изреза трябва да позволява на челната пластина да се монтира наравно с ръба на вратата.

projectpicture for step3

Шаг 3

Използвайте Dremel приставката за оберфреза, изрежете дървото между нарисуваните с молив линии, за да изработите гнездото за челната пластина на бравата. Поставете бравата във вратата. Ако челната пластина на бравата е правоъгълна използвайте длето и чук, за да оформите ъглите на гнездото.

projectpicture for step4

Шаг 4

Маркирайте отворите за челната пластина и пробийте с диаметър по-малък от този на закрепващите винтовете. Затегнете с винтове челната пластина на място и продължете с монтирането на заключващия комплект.

Необходими продукти

Други необходими материали

Дръжка за врата или брава

Дърводелско длето и чук

Молив

Отвертка