jump to main content

Направете дървен пъзел змия

projectpicture for step1

Шаг 1

Купете плоскост от MDF и я нарежете във Вашия магазин "Направи сам" с точни размери 55 cm х 50 cm. Когато се приберете вкъщи, начертайте в нея окръжност с диаметър 50 cm. Това ще бъде контурът за Вашата мозайка, змия свита на кълбо. След това си направете ‘водач за рисуване’. Това ще Ви позволи да очертаете две успоредни линии във формата на тялото на змията в рамките на 50 cm окръжност. За да направите водач за рисуване, изрежете парче от остатъчно дърво с широчина 7,5 cm и дължина 10 cm, като използвате Dremel® Moto-Saw. След това закрепете със самозалепваща лента по един молив за всеки край и начертайте свитото на кълбо тяло на змията в кръга. Направете главата и опашката, като ги нарисувате на ръка.

projectpicture for step2

Шаг 2

Измерете дължината на тялото на Вашата змия, без главата и опашката, с помощта на шивашки метър и я разделете на 26 еднакви части. След това нарисувайте взаимно свързаните очертания на мозайката върху всяко парче, за да играят ролята на ориентир. Изрежете змията, като използвате Вашия Dremel Moto-Saw и ножа за грубо рязане на дърво MS51, чрез рязане по линиите, които сте начертали от двете страни на тялото и около главата и опашката.

projectpicture for step3

Шаг 3

Сега изрежете частите на змията, следвайки начертаните от Вас линии включително взаимно свързаните части на мозайката, като използвате Вашия Dremel Moto-Saw и ножа за фино рязане на дърво MS52.

projectpicture for step4

Шаг 4

Шлифовайте внимателно всички грапави ръбове като използвате Dremel 3000 с EZ SpeedClic дискове за шлифоване SC411, само по ръбовете на змията. Не шлифовайте взаимно свързаните части на мозайката, тъй като това става причина за недобро свързване на частите една с друга.

projectpicture for step5

Шаг 5

Нанесете по един номер на всяка част и я декорирайте в подходящи за децата цветове, създавайки свой ​​собствен дизайн, включително снимки, за да предизвикате интереса на децата.

Необходими продукти

Други необходими материали

9 mm MDF 55 cm x 50 cm

Остатък от дърво 7,5 cm ш x 10 cm дълго

Два молива

Армирана самозалепваща лента