Направо към основното съдържание

Доставчик

Отговорни за интернет страниците на Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Правна информация

Правна информация на Групата Dremel (Dremel)

Copyright

Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, аудио съдържанието, анимациите и видеофилмите, както и подредбата им на сайтовете на Dremel, са под защитата на авторското право и други търговски защитни права. Съдържанието на тези сайтове не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или да бъде предоставяно на трети лица с комерсиална цел. Някои сайтове на Dremel съдържат снимки и изображения, чиито авторски права принадлежат на трети страни.

Търговски марки

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на сайтовете на Dremel представляват защитени от закона търговски марки. Това се отнася в частност до търговските марки на Dremel, фирмените табелки, фирмените лога и емблеми. Маркировките и елементите на дизайна, използвани на нашите сайтове, са интелектуална собственост на Robert Bosch Power Tools GmbH, Германия.

Гаранция

Този сайт е направен с максимална грижа. Въпреки това не може да се гарантира прецизността на информацията. Изключена е всякаква отговорност за вреди, причинени пряко или косвено от използването на този сайт, с изключение на случаите на преднамерено лошо поддържане или явна небрежност от страна на Dremel.

Лицензи

Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Dremel, напр. патенти, търговски марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на Групата Dremel (Dremel) или на трети страни.

Технически изисквания

Технически изисквания

За да осигурите оптимално визуализиране на нашите интернет страници на Вашия компютър и за да можете да използвате пълната функционалност на сайта, моля, вземете предвид следните изисквания:

Браузър

Препоръчваме Ви да ползвате следните версии: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 10.x, Google Chrome 18.0.x,както и Safari 5.x. При употреба на по стари версии на тези браузъри (напр. Internet Explorer 6) е възможно да възникнат проблеми с функционалността на страниците.

Flash® Player

Някои от интернет страниците на Dremel съдържат анимации, които са създадени с помощта наFlash®. За да визуализирате анимациите в браузъра си, трябва да имате инсталиран Flash® Player (версия 10 или по-нова), който можете да изтеглите от: www.adobe.com

Adobe® Reader

Някои от интернет страниците на Dremel съдържат PDF документи. За да четете тези документи, трябва да имате инсталиран Adobe® Reader, който можете да изтеглите от: www.adobe.com

JavaScript

Част от функционалността на интернет страниците на Dremel изисква браузър с активиран JavaScript. Затова Ви предлагаме да активирате JavaScript в браузъра си.

Cookies

Част от функционалността на интернет страниците на Dremel изисква браузър с активирани cookies (т. нар. "бисквитки"). Ето защо Ви предлагаме да активирате бисквитките в браузъра си. За повече информация относно използването на бисквитки вижте раздела за защита на данните на Групата Dremel.

Ако искате да научите повече за използваните от нас бисквитки, натиснете линка "Настройки на бисквитките" в долното поле. Линкът "Настройки на бисквитките" Ви дава допълнителна информация за използваните бисквитки. Освен това, там можете да конфигурирате бисквитките, които искате да използвате.