Направо към основното съдържание

Доставчик

Отговорни за интернет страниците на Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Правна информация

Правна информация на Групата Dremel (Dremel)

Copyright

Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, аудио съдържанието, анимациите и видеофилмите, както и подредбата им на сайтовете на Dremel, са под защитата на авторското право и други търговски защитни права. Съдържанието на тези сайтове не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или да бъде предоставяно на трети лица с комерсиална цел. Някои сайтове на Dremel съдържат снимки и изображения, чиито авторски права принадлежат на трети страни.

Търговски марки

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на сайтовете на Dremel представляват защитени от закона търговски марки. Това се отнася в частност до търговските марки на Dremel, фирмените табелки, фирмените лога и емблеми. Маркировките и елементите на дизайна, използвани на нашите сайтове, са интелектуална собственост на Robert Bosch Power Tools GmbH, Германия.

Гаранция

Този сайт е направен с максимална грижа. Въпреки това не може да се гарантира прецизността на информацията. Изключена е всякаква отговорност за вреди, причинени пряко или косвено от използването на този сайт, с изключение на случаите на преднамерено лошо поддържане или явна небрежност от страна на Dremel.

Лицензи

Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Dremel, напр. патенти, търговски марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на Групата Dremel (Dremel) или на трети страни.

Защита на данните

Политика за защита на данните в Групата Dremel

Групата Dremel (Dremel) оценява Вашия интерес към компанията, нейните продукти и сайтове.

Dremel уважава правото на конфиденциалност

Защитата на личните Ви данни при тяхното обработване, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос, на който ние отделяме специално внимание в нашите бизнес процеси. Личните данни, събрани при посещенията на нашите сайтове, се обработват конфиденциално и в пълно съответствие с изискванията на законодателството.

Защитата на данните и сигурността на информацията са неделима част от нашата фирмена политика.

Събиране и обработка на лични данни

Лични данни се съхраняват единствено когато са доброволно подадени от Вас с определена цел, напр: във връзка с регистрация, проучване, игра/състезание или във връзка с изпълнение на сключен договор.

При посещение на нашия сайт се събира следната информация: IP адрес, уебсайт, от който ни посещавате (източник), разгледани страници, свалени файлове (сваляния), гледани видео файлове/прослушани аудио файлове, отделни натиснати линкове, търсене на думи или търсени фрази (търсене в сайта), продължителност на посещението, използван браузър и др. Ако посещението е резултат от онлайн реклама като банери, видео реклами, реклами в търсачки и др., записваме и съответния банер, adword и др., който е мотивирал посещението на интернет сайтовете на Dremel.

Информацията, която достига до нас по този начин, ни позволява да продължаваме да оптимизираме нашите интернет сайтове и да ги доближим максимално до нуждите на потребителите.

Използване на бисквитки

1) Бисквитки на Dremel

Dremel използва бисквитки и активни компоненти (като JavaScript), за да може да проследи предпочитанията на потребителите и да стандартизира дизайна на уеб сайтовете по оптимален начин.

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате интернет сайта. Ако желаете, можете да изтриете бисквитките по всяко време. Това обаче може да доведе до неизползваемостта на някои от функциите. За информация относно изтриване на бисквитките, моля, вижте функцията "Помощ" на своя браузър.

Dremel дава възможност за контрол на начина на използване на бисквитките. За да направите това, натиснете линка "Настройки на бисквитките" в долното поле. Линкът "Настройки на бисквитките" Ви дава допълнителнаинформация за използваните бисквитки. Освен това там можете да конфигурирате бисквитките, които искате да използвате.

Още на Етап 1 ("Необходимост") и Етап 2 ("Удобство"), се извършва анонимно измерване на достъпа с използването на сесийни бисквитки. На Етап 3 ("Статистика") бисквитката се съхранява на Вашия компютър за максимален период от 12 месеца.

2) Бисквитки на трети страни

Някои интернет сайтове на Dremel включват съдържание и услуги на други доставчици (като YouTube, Facebook, Twitter), които на свой ред използват бисквитки и активни компоненти. Dremel няма влияние над обработването на личните данни от страна на такива доставчици.

Моля, имайте предвид, че опцията, предоставена от Dremel за конфигуриране на настройките на използваните бисквитки, не оказва влияние на бисквитките и активните компоненти на други доставчици (като YouTube, Facebook, Twitter).

Моля, информирайте се от сайтовете на съответните доставчици относно техния начин на работа с Вашите данни.

Използване на инструменти за уеб анализ WebTrends

Dremel използва инструмента за уеб анализ WebTrends за извършване на измервания на достъпа.

Данните за достъпа се събират анонимно така, че да не могат да се проследят обратно до конкретния потребител. В частност това става посредством трансформиране на IP адреса в анонимен.

Бисквитките се използват в измерванията с цел улесняване анализа на използването на уеб сайта. В частност Dremel ги използва за подобряване на качеството на данните. Генерираната информация относно използването на уеб сайтовете се прехвърля на сървъра за статистика (wts.Dremel.com), управляван от Dremel в Германия.

Единствено упълномощени лица имат достъп до тези анонимни данни.

Използване на добавки за социални мрежи като част от социалните медии

1) Facebook

Интернет сайтовете на Dremel използват добавки за социални мрежи ("Plugin") за социалната мрежа Facebook.com, която се управлява от Facebook Inc., Palo Alto, САЩ ("Facebook"). Добавките се идентифицират с логото на Facebook или допълнението "Fa-cebook", "Like" или "Share".

Ако посетите страница от нашия интернет сайт, която съдържа такива добавки, те първоначално са дезактивирани. Добавките не се активират, докато не натиснете бутона за това. Активирайки ги, Вие установявате връзка с Facebook и декларирате съгласието си за препредаване на данни към Facebook. Ако влезете във Facebook, Facebook може да свърже посещението Ви с Вашия Facebook акаунт. Ако натиснете съответния бутон, информацията се предава директно към Facebook от Вашия браузър и се съхранява там.

За информация относно обхвата и целите на събирането на данни, последващата обработка и използване на данните от Facebook и Вашите права и настройки, конфигурацията и защитата на Вашите лични данни, моля, вижте информацията във Fa-cebook относно защитата на личните данни.

Ако не желаете Facebook да събира данни за Вас чрез нашия уебсайт, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия сайт.

2) Google+

Интернет сайтовете на Dremel използват добавки за социални мрежи ("Plugin") на социалната мрежа plus.Google.com, която се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Добавките се идентифицират с логото Google+ или допълнението "Google+", "Google plus" или "+1".

Ако посетите страница от нашия интернет сайт, която съдържа такива добавки, те първоначално са дезактивирани. Добавките не се активират, докато не натиснете бутона за това. Активирайки ги, Вие установявате връзка с Google+ и декларирате съгласието си за препредаване на данни към Google. Ако влезете в Google+, Google може да свърже посещението Ви с Вашия Google+ акаунт. Ако натиснете съответния бутон, информацията се предава директно към Google от Вашия браузър и се съхранява там.

За информация относно обхвата и целите на събирането на данни, последващата обработка и използване на данните от Google и Вашите права и настройки, конфигурацията и защитата на Вашите лични данни, моля, вижте информацията на Google относно защитата на личните данни.

Ако не желаете Google да събира данни за Вас чрез нашия уебсайт, трябва да излезете от Google+ преди да посетите нашия сайт.

3) YouTube

Интернет сайтовете на Dremel използват видео платформата YouTube, която се управлява от YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube е платформа, която предоставя възможност за гледане на видео и слушане на аудио файлове.

Когато извикате страница от нашия сайт, интегрираният там YouTube плейър установява връзка с YouTube, за да осигури техническото предаване на видео или аудио файла. След установяването на връзка с YouTube, данните се прехвърлят към YouTube.

За информация относно обхвата и целите на събирането на данни, последващата обработка и използване на данните от YouTube и Вашите права и настройки, конфигурацията и защитата на Вашите лични данни, моля, вижте информацията на Y-ouTube относно защитата на личните данни.

4) Twitter

Интернет сайтовете на Dremel използват добавки за социални мрежи ("Plugin") за социалната мрежа Twitter, която се управлява от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ ("Twitter"). Добавките се идентифицират с логото Twitter или допълнението "Tweet".

Ако посетите страница от нашия интернет сайт, която съдържа такива добавки, те първоначално са дезактивирани. Добавките не се активират, докато не натиснете бутона за това. Активирайки ги, Вие установявате връзка с Twitter и декларирате съгласието си за препредаване на данни към Twitter. Ако влезете в Twitter, Twitter може да свърже посещението Ви с Вашия Twitter акаунт. Ако натиснете съответния бутон, информацията се предава директно към Twitter от Вашия браузър и се съхранява там.

За информация относно обхвата и целите на събирането на данни, последващата обработка и използване на данните от Twitter и Вашите права и настройки, конфигурацията и защитата на Вашите лични данни, моля, вижте информацията на Twit-ter относно защитата на личните данни.

Използване на външни линкове

Интернет сайтовете на Dremel могат да съдържат линкове към интернет сайтове на трети страни, управлявани от доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху линка, вече нямаме контрол над събирането, съхранението или обработката на личните данни, предадени чрез щракването върху линка (като IP адрес или URL на страницата, която съдържа линка), тъй като не можем да упражняваме контрол върху действията на трети страни. Следователно, Dremel не носи отговорност за обработването на лични данни от трети страни.

Използване на личните данни и целево предназначение

Dremel или доставчик на услуги, ангажиран от Dremel, използва Вашите лични данни с цел техническо администриране на уеб сайтовете, управление на клиентите, продуктови проучвания и запитвания, които подавате към Dremel, само в обхвата, необходим за тази цел и в съответствие с целите на съответните процеси, описани в нашите уебсайтове. Нашите служители и доставчиците на услуги, ангажирани от Dremel, са задължени да спазват конфиденциалност и разпоредбите на германския "Федерален закон за защита на личните данни".

Освен това всички технически и организационни процедури ще бъдат спазени, за да се гарантира защитата на данните.

Сигурност

Dremel прилага мерки за сигурност с цел защита на данните, с които разполага, от манипулация, загуба, унищожаване, достъп от неоторизирани лица или от неоторизирано разкриване. Нашите процедури по сигурността постоянно се усъвършенстват в съответствие с развитието на технологиите.

Реклама

Ние бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги и да се допитваме за Вашето мнение за тях, когато това е приложимо и когато сте ни дали Вашето изрично съгласие да ползваме Вашите лични данни за рекламни цели. В случай че сте дали Вашето съгласие за използване на личните Ви данни за рекламни цели, но вече не желаете да получавате реклама от Dremel, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. В такъв случай Вашите данни ще бъдат изтрити или блокирани, в случай че се ползват за счетоводни цели.

Оттегляне на съгласие за ползване на лични данни

Вие можете да оттеглите съгласието си за събиране, обработка и употреба на Вашите лични данни в бъдеще.

Вашите лични данни ще бъдат изтрити, ако съгласието за тяхното ползване бъде оттеглено, ако те не са необходими повече в съответния процес или ако законът не позволява те да бъдат съхранявани.

Това не се отнася за данни, които се ползват за фактуриране или други счетоводни цели, или за които съществува правно задължение за съхранение.

Контакт

За информация, предложения или оплаквания, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към нашия отговорник по сигурността на информацията.

Ако въпреки нашите усилия за точност и актуалност, някои от данните са неверни, ние ще коригираме информацията в съответствие с Вашите изисквания.

Mr
Golo Seume
Data Protection Officer
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Технически изисквания

Технически изисквания

За да осигурите оптимално визуализиране на нашите интернет страници на Вашия компютър и за да можете да използвате пълната функционалност на сайта, моля, вземете предвид следните изисквания:

Браузър

Препоръчваме Ви да ползвате следните версии: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 10.x, Google Chrome 18.0.x,както и Safari 5.x. При употреба на по стари версии на тези браузъри (напр. Internet Explorer 6) е възможно да възникнат проблеми с функционалността на страниците.

Flash® Player

Някои от интернет страниците на Dremel съдържат анимации, които са създадени с помощта наFlash®. За да визуализирате анимациите в браузъра си, трябва да имате инсталиран Flash® Player (версия 10 или по-нова), който можете да изтеглите от: www.adobe.com

Adobe® Reader

Някои от интернет страниците на Dremel съдържат PDF документи. За да четете тези документи, трябва да имате инсталиран Adobe® Reader, който можете да изтеглите от: www.adobe.com

JavaScript

Част от функционалността на интернет страниците на Dremel изисква браузър с активиран JavaScript. Затова Ви предлагаме да активирате JavaScript в браузъра си.

Cookies

Част от функционалността на интернет страниците на Dremel изисква браузър с активирани cookies (т. нар. "бисквитки"). Ето защо Ви предлагаме да активирате бисквитките в браузъра си. За повече информация относно използването на бисквитки вижте раздела за защита на данните на Групата Dremel.

Ако искате да научите повече за използваните от нас бисквитки, натиснете линка "Настройки на бисквитките" в долното поле. Линкът "Настройки на бисквитките" Ви дава допълнителна информация за използваните бисквитки. Освен това, там можете да конфигурирате бисквитките, които искате да използвате.