Направо към основното съдържание

Всички електроинструменти на Dremel внимателно се проверяват, изпитват и подлагат на найстрог контрол за осигуряване на качеството, характерно за фирма Dremel. Затова фирма Dremel дава гаранция за своите електроинструменти. Претенциите на купувача, произтичащи от договора за покупко-продажба, както и законовите права относно отговорността при дефекти, не се ограничават от тази гаранция.


 1. Ние предоставяме гаранция според следните основни правила (№ 2 - 7) с безплатно отстраняване на дефекти по инструмента, които доказано в рамките на гаранционния срок се дължат на дефекти в материала или фабрични дефекти.
 2. Гаранционният срок е 24 месеца, при професионално или промишлено използване или приравнено към него натоварване 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече със закупуването от крайния потребител. Меродавна е датата върху оригиналния платежен документ при закупуване.
 3. От гаранцията са изключени:
  • Части, подложени на обусловено от използването или всякакво друго естествено износване, както и дефекти по инструмента, дължащи се на обусловеното от използването или всякакво друго естествено износване
  • Дефекти по инструмента, които се дължат на неспазване на инструкциите за работа, използване не по предназначение, аномалии в условията на околната среда, несъответстващи на работните условия, претоварване или неправилен ремонт или поддържане
  • Дефекти по инструмента, причинени от използването на консумативи, допълнителни или резервни части, които не са оригинални части на Dremel
  • Инструменти, по които са извършени промени или допълнения
  • Незначителни отклонения от зададените параметри на качеството, които са несъществени за стойността и годността на ползване на инструмента
 4. Отстраняването на признатите за гаранционни дефекти се осъществява по такъв начин, че по наш избор ние ремонтираме безплатно повредения инструмент или го сменяме с безупречно работещ инструмент (евентуално и със следващ модел). Заменените инструменти или части стават наша собственост.
 5. 5 Гаранционната претенция трябва да се представи в рамките на гаранционния срок. За целта въпросният инструмент трябва да се предостави или изпрати на продавача или един от нашите сервизни центрове посочените в WWW.DREMELEUROPE.COM комплект с оригиналния платежен документ от закупуването, който трябва да съдържа датата на закупуване и обозначението на продукта. Частично или цялостно разглобени инструменти не могат да се представят или изпратят като гаранционна претенция. Ако купувачът изпрати инструмента на продавача или в или или един от нашите сервизни центрове, разноските по транспорта и транспортният риск се поемат от купувача.
 6. Други претенции освен посоченото в тези гаранционни условия право на отстраняване на дефектите по инструмента не се обосновават от нашата гаранция.
 7. Чрез гаранционните дейности гаранционният срок на инструмента нито се удължава, нито се подновява.

Горните гаранции важат за инструменти, които са закупени и се използват в Европа. За тази гаранция важи националното законодателство с изключване на спогодбата на ООН относно договори за международна покупо-продажба на стоки (CISG).

DREMEL EUROPE
Бреда, Холандия


Февруари 2018