jump to main content

Почистване на корозирал акумулатор

Разкачете кабелите от клемите на акумулатора (първо минуса/черния и след това плюса/червения). Свържете отново надеждно кабелите към акумулатора (първо плюса/червения и след това минуса/черния). Всяко разхлабване на кабелите може да попречи на запалването на автомобила Ви, затова ги затегнете здраво.

projectpicture for step1

Шаг 1

След като разхлабите кабелните обувки и държача извадете акумулатора от автомобила.

projectpicture for step2

Шаг 2

Започнете с почистване на цялата горна част на акумулатора от замърсявания и окисляване, като използвате сода за хляб и вода.

projectpicture for step3

Шаг 3

Докато акумулаторът е изваден от превозното средство, почистете до блясък кабелните обувки с месингова четка 535 или 536. Препоръчителни обороти: 15000 об./мин.

projectpicture for step4

Шаг 4

Монтирайте обратно акумулатора в превозното средство. Леко намажете съединенията с технически вазелин и свържете отново клемите.

Необходими продукти

Други необходими материали

Сода за хляб и твърда четка

Гумени ръкавици

Гаечен ключ за кабелните обувки

Гаечен ключ за демонтиране на акумулатора

Водоустойчив технически вазелин