jump to main content

Приставки за заточване

Описание на продукта

Cliplister Fallback Image

Налични комплекти с инструменти (1)

Технически спецификации

Дълбочина
3 cm