jump to main content

Приставки за работа в трудно достъпни места

Описание на продукта

Cliplister Fallback Image

Налични комплекти с инструменти (2)

Технически спецификации

Дълбочина
3,5 cm