jump to main content

Приставки за циркуляр

Описание на продукта

Cliplister Fallback Image

Налични комплекти с инструменти (1)

Технически спецификации

Максимална работна дълбочина
6,4 mm
Дълбочина
4,5 cm