jump to main content

Рязане

Описание на продукта

По-долу можете да намерите всички специални DSM20 консумативи.

Cliplister Fallback Image

Налични комплекти с инструменти (5)

Технически спецификации

Работен диаметър
20,0 mm