jump to main content

Табла на легло

Създайте собствен облик

projectpicture for step1

Шаг 1

Cвалете стъклото от рамките на картините и паспартуто на средната рамка (приложена кутия-витрина със стъкло отгоре). Очертайте сваленото стъкло, за да определите формата, която искате да отрежете. Като използвате DSM20 с нож DSM500, отрежете ламперията за двете странични рамки.

projectpicture for step2

Шаг 2

Като използвате DSM20 с диск DSM500, отрежете шперплата за паспарту.

projectpicture for step3

Шаг 3

Очертайте центъра на шперплата. Като използвате Dremel® TRIO с накрайника за рязане TR563, отрежете желаната форма. Съвет: Поставете лампата на въже в паспартуто, за да осветите вашия проект. Използвайте инструмент TRIO, за да изрежете отвор на гърба на паспартуто, за да пасне с лампата.

Необходими продукти

Други необходими материали

Рамка на картини

Кутия-витрина

Ламперия

Шперплат

Лампа на въже