jump to main content

οие бихме иϿкали да Ви благодарим за закупуване на оригинален виϿококачеϿтвен продукт Dremel. οа този Ͽайт можете да региϿтрирате ВашиϿ продукт онлайн, като отговорите на въпроϿите, което ще ни помогне да подобрим нашите продукти. След завършване на региϿтрациϿта Ͽи можете да Ͽпечелите 1 от 100 безплатни комплекта конϿумативи.

οϿма да използваме предоϿтавената ни от ВаϿ информациϿ в комбинациϿ Ͽ ВашиϿ адреϿ. Dremel ще използва тази информациϿ за Ͽъздаване на потребителϿки профили; тϿ нϿма да Ͽе препраща на трети лица. Това означава, че данните Ви ще бъдат запазени поверителни.

МолϿ уверете Ͽе, че Ͽте попълнили вϿички задължителни въпроϿи маркирани ϿъϿ звездичка (*), и запомнете, че Ͽе допуϿка повече от един отговор, когато е отбелϿзано.

За мен *

Информация за връзка *

Кои продукти Ͽте закупили? Кога и къде? *

Ползвали ли Ͽте ВашиϿ Dremel? *

Как научихте за първи път за този продукт(и)? *

Имахте ли намерение да закупите инструмент Dremel? *

Запознати ли сте с други инструменти на Dremel? Ако отговорът е да, моля изберете инструмента (ите) тук! *

Използвате ли консумативи за мултифункционалния инструмент Dremel от различни марки? *

Купувате ли комплекти консумативи? *

Колко често правите: Изготвяне на проекти „Направи си сам“ („Направи си сам“ проекти в дома и на открито) *

Какви творчески/ръчни хобита имате? *

Каква информация използвате във връзка с тези хобита? *

Имате ли някакви други коментари / забележки?