jump to main content

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС?

Информация за контакт

София 1407, бул. Черни връх 51-Б FPI Бизнес център
E-Mail: bosch-bg@bg.bosch.com

Адреси на услугата

Robert Bosch EOOD
Bul. Cherni vrah 51-B
FPI Business center
1407 SOFIA

tel. +359 2 9601079
tel. +359 2 9601061
fax +359 2 9625302