jump to main content

TRIO консумативи

Описание на продукта

По-долу можете да намерите всички изключителни консумативи TRIO. 3 в 1 система Dremel Trio: рязане, шлифоване и ръчно профилно фрезоване. (Консумативи специално предназначени за използване само с Dremel Trio.)

Cliplister Fallback Image

Излезли от производство комплекти с инструменти (10)

Технически спецификации

Зърнестост
120
Работен диаметър
13,0 mm