jump to main content

Jak přesně truhlářsky spojovat laminát

Potřebujete položit laminátovou podlahu a chcete ji čistě podsunout pod soklovou podlažní lištu? Stačí vzít kompaktní pilu Dremel® DSM20 a oříznout soklovou podlažní lištu. Stejnou pilou DSM20 můžete řezat i laminátové podlahové desky: na všechnu práci vám stačí jen jedno nářadí!

projectpicture for step1

Krok 1

Než začnete: Pokud instalujete laminátovou podlahu na dřevěnou podlahu, dbejte na to, aby byly předem všechny hřebíkové hlavičky zatlučeny nebo šrouby zapuštěny. Betonové podlahy je třeba vyrovnat a případně natřít nebo v nejhorších případech použít jiný vyrovnávací prostředek, aby byla podlaha dostatečně rovná. Před instalací laminátové podlahy na beton, asfalt, vinyl, kámen nebo podobný dlaždicový povrch je rovněž třeba položit vodotěsnou membránu. Podlahu dočista vydrhněte, zameťte a při práci udržujte čistou. Případné kaménky na podlaze poškrábou laminát.

projectpicture for step2

Krok 2

Změřte rozměry podlahy a vypočtěte čtvereční metry podkladu a laminátu, který budete potřebovat, přičemž přidejte 10 % navíc pro odpad. Laminátová podlaha by měla být položena stejným směrem, jakým do místnosti svítí světlo. Před položením laminátové podlahy je třeba podlahu vyrovnat podkladem.

projectpicture for step3

Krok 3

Podklad položte a upravte jeho rozměry. Pásy položte těsně vedle sebe a zajistěte je lepicí páskou.

projectpicture for step4

Krok 4

Začátek pokládky: prkna před položením nechte přizpůsobit vnitřním podmínkám, položte je v balíku vodorovně v místnosti, kde budou položena, alespoň na 48 hodin. První prkno připravte k pokládce do levého rohu místnosti. Prkno obraťte, abyste je chránili před poškrábáním, použijte je jako výškové vodítko a pilou Dremel DSM20 s univerzálním karbidovým zarovnávacím řezným kotoučem Dremel DSM600 proveďte zářez do spodní části soklových podlažních lišt. Potom laminátové prkno obraťte zpět, konec laminátu přidržte krátkými kleštěmi u stěny a zasaďte laminátové prkno do vybrání.

projectpicture for step5

Krok 5

Pokračujte s pokládkou podlahy: položte první řadu prken sesazených k sobě svými konci. Pokračujte v řezání do soklové podlažní lišty a postupujte s pokládkou laminátu napříč místností zleva doprava, pilou Dremel DSM20 s vodicí lištou DSM840 a univerzálním karbidovým řezným kotoučem Dremel DSM500 uřízněte poslední laminátové prkno na potřebnou velikost. Změřte poslední prkno otočením o 180 stupňů a položte je vedle předchozího. Dbejte na rozložení spojů. Pokračujte s pokládkou laminátových prken zleva doprava, až je podlaha položena. Upevnění prken pod soklovými podlažními lištami zajišťuje jejich perfektní usazení bez nutnosti používat podlažní obruby. Přecházíte-li z laminátu na koberec nebo jiný podlahový materiál v sousední místnosti, použijte práh.

související produkty

Ostatní zdroje

Prkna laminátové podlahy 14 cm šířka x 20 mm tloušťka

Podklad 3 – 4 mm tloušťka

Svinovací metr a tužka