jump to main content

Křišťálový světelný závěs

Na výrobu úchvatného světelného závěsu nad jídelní stůl vám stačí kousek hliníkové trubky a pár křišťálových korálků. Přidáte-li LED napájené ze čtyř AA baterií, získáte dlouhotrvající mihotavé osvětlení, které ozvláštní atmosféru a uvede vaše hosty v úžas. Chopte se nástrojů Dremel® 8200 a Dremel® VersaTip a postupujte podle následujícího návodu!

projectpicture for step1

Krok 1

Kupte si chromovanou hliníkovou trubku dlouhou 900 mm. Obalte trubku vhodnou maskovací páskou, abyste zabránili jejímu poškrábání a mohli na ni vyznačit vše potřebné. Po celé délce narýsujte čáru. Na této čáře vyměřte a vyznačte 5 stejných dílů. To budou body, do kterých umístíte LED. Nyní narýsujte vlevo i vpravo ve vzdálenosti 20 mm od této čáry rovnoběžné přímky po celé délce trubky. Podél těchto dvou čar pak zavěsíte křišťálové korálky.

projectpicture for step2

Krok 2

Nejprve použijte důlčík k vytvoření malé prohlubně, aby vám vrták při vrtání nesklouzl. Potom nástrojem Dremel® 8200 s vrtákem Dremel® 1,6 mm ze sady přesných vrtáků 628 vyvrtejte vodicí otvor pro zavěšení LED. Potom zvětšete otvor vrtákem o průměru 8 mm. Nyní přejděte ke dvěma rovnoběžným čarám, ze kterých budou zavěšené křišťálové korálky. Rozdělte každou z těchto čar na 5 stejných dílů a v každém z nich vyvrtejte 1,6 mm vrtákem tři rovnoměrně rozmístěné otvory. A to tak, abyste mohli do každého oddílu zavěsit tři sady křišťálových korálků. Na horní čáře vyznačte na každé straně bod 20 mm od konce. Zde protáhnete ocelové lanko, kterým pak závěs zavěsíte k stropu. Vyvrtejte otvory podle tloušťky ocelového lanka. Tip: Při vrtání do kovu doporučujeme použít procesní kapalinu.

projectpicture for step3

Krok 3

Měli byste postupovat podle schématu zapojení, které bylo dodáno k vaší sadě LED. Veškeré vodiče je třeba ve správném uspořádání protáhnout otvory v trubce. Ponechte vodiče dostatečně dlouhé, abyste je mohli pohodlně pájet mimo trubku. Přečnívající vodiče po spájení a zaizolování snadno zatlačíte do trubky. Připravené vodiče podle potřeby spájejte nástrojem Dremel® VersaTip s pájecím hrotem 201. Také je třeba připájet vodiče k držáku baterie, odporům, vypínači a kontaktům LED. My jsme od baterie vedli dva samostatné vodiče, každý přes odpor R2, a to paralelně ke dvěma samostatným párům LED zapojených sériově: A, K, A, K. Od každého diodového páru jsme pak vedli vodič přes vypínač k zápornému pólu baterie.

projectpicture for step4

Krok 4

Až to budete mít hotové, zaizolujte veškeré obnažené vodiče a kontakty LED. Jakmile máte elektrický obvod hotov, vyzkoušejte, zda vše funguje. Teprve potom dokončete montáž. Zasuňte LED do držáků a zatlačte veškeré přečnívající vodiče do trubky. Přitom dbejte na to, abyste nepoškodili izolaci. Zatlačte držáky LED do otvorů v trubce. Bezpečnostní rada: Pokud si nejste jisti, že tento krok provedete bezpečně, obraťte se na profesionálního elektrikáře.

projectpicture for step5

Krok 5

Do koncovky vyvrtejte otvor odpovídající velikosti pro vypínač. Použijte k tomu Dremel® 8200 a vhodný vrták ze sady přesných vrtáků Dremel® 628 do velikosti 3,2 mm. Pokud bude třeba vyvrtat větší otvor, použijte jiný vrták a vrtačku. Připevněte vypínač. Potom provlékněte ocelová lanka otvory vyvrtanými k tomuto účelu a zkraťte je na potřebnou délku podle toho, kam chcete závěs zavěsit. Na konec lanka upevněte svorku. Provlékněte lanko úchyty na strop. Zajistěte druhý konec lanka svorkou. Stropní úchyty upevněte na strop s roztečí 860 mm. Dokončete montáž stropních úchytů.

projectpicture for step6

Krok 6

Jakmile je trubka bezpečně zavěšena, zavěste do navrtaných otvorů křišťálové korálky. Zapněte světlo.

související produkty

Ostatní zdroje

900 mm x 40 mm

2 chromované koncovky

4 bílé LED s vysokou svítivostí a 4 držáky

6 odporů R2

Držák na baterie a 4 baterie typu AA

30 měděných svorek na papír

2 m zvonkového drátu

1 ultraminiaturní vypínač

4 svorky na ocelové lanko

Stropní konzoly

Ocelové lanko