jump to main content

Osobní krb

Zpestřete atmosféru zahradní slavnosti malým osobním krbem.

projectpicture for step1

Krok 1

Drátěné pletivo položte na zem a překlopte na něj kbelík. Voskovou tužkou výrazné barvy obkreslete kbelík. TIP: při řezání kovu noste vždy pracovní rukavice, protože od obrobku mohou odletovat jiskry. Tyto jiskry mohou být odkloněny ochranným krytem Dremel® 550. Při instalaci ochranného nástavce 550 odstraňte hlavici nářadí Dremel® 4000 a místo ní dejte nástavec. Průhledný ochranný kryt se dá kolem hlavice otáčet; nastavte jej tedy tak, aby jiskry odkláněl co nejlépe. Při řezání kovů začněte řezat na nízkých otáčkách a podle potřeby je zvyšujte. Když kovový obrobek začne drnčet, zvyšujte postupně rychlost nástroje, dokud řezání nebude zase probíhat hladce. Řezné kotouče se mohou při práci opotřebovat, proto jich mějte vždy několik při ruce, prostě pro případ, že byste je museli měnit. V případě potřeby proveďte další rychlá oříznutí pro odstranění nerovností a otřepů.

projectpicture for step2

Krok 2

Kbelík zase postavte a dejte do něj gelové palivo. Vyříznutý kus pletiva dejte do kbelíku asi 2,5 cm pod okraj, aby se na něj vešly ještě kameny – toť vše!

související produkty

Ostatní zdroje

Mělký kovový kbelík

Drátěné pletivo

Gelové palivo

Kameny