skok do hlavní nabíky

Poskytovatel

Osoba zodpovědná za internetové stránky firmy Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Právní upozornění

Právní upozornění skupiny Dremel (Dremel-Gruppe)

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, hudba, animace a videa a jejich uspořádání na stránkách Dremel podléhají ochraně autorského práva a ostatním ochranným zákonům. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován a měněn pro komerční účely, ani nesmí být zpřístupněn třetím osobám. Některé webové stránky Dremel obsahují mimo jiné obrázky, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Rejstřík značek

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna označení na webových stránkách Dremel ochrannými známkami. To platí obzvláště pro značky Dremel, typové štítky, firemní loga a emblémy. Značky a prvky uspořádání použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím firmy Robert Bosch Power Tools GmbH, Deutschland (Německo).

Seznam ručení

Tyto webové stránky byly sestaveny s největší možnou pečlivostí. Přesto nelze ručit za bez-chybnost a přesnost obsažených informací. Veškeré ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo při používání těchto webových stránek, je vyloučeno, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti firmy Dremel.

Seznam licencí

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách Dremel, jako patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Prostřednictvím těchto webových stránek nedochází k udělení licence k používání duševního vlastnictví společnosti skupiny Dremel (Dremel-Gruppe) nebo třetích osob.

Ochrana údajů

Upozornění k ochraně údajů skupiny Dremel

Skupina Dremel (Dremel-Gruppe) je potěšena Vaší návštěvou našich internetových stránek a Vaším zájmem o naši společnost a naše produkty.

Dremel respekuje Vaši soukromou sféru

Ochrana Vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů a bezpečnost veškerých obcho-dních údajů je pro nás velmi důležitá, proto ji zohledňujeme v našich obchodních procesech. O-sobní údaje, které získáme při Vaší návštěvě našich webových stránek, zpracováváme důvěrně a pouze dle zákonných ustanovení.

Ochrana údajů a bezpečnost informací jsou součástí naší politiky společnosti.

Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy pouze tehdy, pokud nám je sami předáte za příslušným účelem, za kterým jste je uvolnily, např. v rámci registrace, ankety, cenové soutěže nebo k provádění smlouvy.

Mimoto jsou při návštěvě našich internetových stránek zaevidovány následující informace: IP adresa, webová stránka, ze které jste nás navštívili (refferer), navštívené stránky (pages), stažené soubory (downloads), náhled videí/audií, kliknutí na jednotlivé odkazy, slova pro vyhle-dávání nebo vyhledávací fráze (site search), délka návštěvy, použitý prohlížeč ... Pokud nás na-vštívíte prostřednictvím online reklamy, například přes banner, video ads, vyhledávací nástroje reklamy, ... zaevidujeme navíc, jaký banner nebo adword ... Vás k návštěvě internetových stránek Dremel motivoval.

S těmito poznatky můžeme dále optimalizovat naše internetové stránky a ještě lépe je přizpůsobovat potřebám návštěvníků.

Použití cookies

Dremel cookies

Dremel využívá cookies a aktivní prvky (např. JavaScript) pro sledování preferencí návštěvníků a optimální uspořádání webových stránek.

"Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, když navštívíte naše internetové stránky. Pokud chcete, můžete cookies kdykoliv opět vymazat. To však může vést k tomu, že již nebudete mít k dispozici jednotlivé funkce. O vymazání cookies se prosím infor-mujte v pomocných funkcích Vašeho prohlížeče.

Dremel Vám umožňuje ovládat použití cookies. K tomu klikněte na odkaz "Nastavení cookie" v zápatí. Odkaz „Nastavení cookie“ Vám poskytne další informace ohledně použitých cookies. Dále zde můžete nastavit, jaké cookies chcete použít.

Již ve stupni 1 (potřebné) a stupni 2 (komfortní) dochází k anonymním měřením přístupů s tak-zvanými relačními cokkies. Ve stupni 3 (statistické) je po dobu max. 12 měsíců na Vašem počítači uložena jedna cookie.

Cookies třetích osob

Na vlastních internetových stránkách Dremel jsou integrovány obsahy a služby poskytované třetími osobami (např. YouTube, Facebook, Twitter), které mohou využívat cookies a aktivní prvky. Dremel nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli.

Prosím dbejte na to, že možnosti nastavení používaných cookies poskytnuté firmou Dremel nemají žádný účinek na cookies a aktivní prvky jiných poskytovatelů (např. YouTube, Face-book, Twitter).

Prosím informujte se proto na internetových stránkách příslušných poskytovatelů o zacházení s Vašimi údaji.

Použití nástrojů pro webovou analýzu WebTrends

Dremel provádí měření přístupu k internetovým stránkám pomocí nástroje webové analýzy WebTrends.

Přístupové údaje jsou evidovány anonymně, takže nelze dohledat žádné spojení k uživateli. K tomu dochází obzvláště díky anonymizaci IP adresy.

K měření jsou používány cookies, aby bylo možné provést analýzu používání webových stránek. Dremel tak může především zlepšit kvalitu dat. Vytvořené informace o použití internetových stránek jsou přenášeny na statistický server (wts.Dremel.com), který je provozován firmou Dremel v Něměcku.

Přístup k těmto anonymním údajům získávají výhradně oprávněné osoby.

Použití Social Plugins v rámci Social Media

1) Facebook

Internetové stránky Dremel používají Social Plugins („Plugins“) sociální sítě Facebook.com, které provozuje Facebook Inc., Palo Alto („Facebook“). Plugins jsou označeny logem Facebook nebo přídavkem „Facebook“ nebo „Like“ nebo „Share“.

Pokud vyvoláte některou stránku naší internetové prezentace, pak jsou tyto nejprve deak-tivovány. Teprve poté, co kliknete na připravené tlačítko, jsou plugins aktivovány. Pomocí této aktivace vytvoříte spojení s Facebookem a dáte souhlas se zprostředkováním údajů na Face-book. Pokud jste přihlášeni v aplikaci Facebook, může Facebook návštěvu přiřadit Vašemu tamějšímu účtu. Pokud stisknete příslušné tlačítko, je odpovídající informace Vaším prohlížečem zprostředkována přímo na Facebook a tam uložena.

Účel a rozsah získávání údajů, dalšího zpracování a použití údajů přes Facebook, stejně jako práva a možnosti nastavení, která se k tomu vztahují z důvodu ochrany Vaší soukromé sféry naleznete v upozorněních k ochraně údajů na Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook prostřednictvím našich webových stránek o Vás shromažďoval údaje, musíte se před návštěvou našich internetových stránek z Facebooku odhlásit.

2) Google+

Internetové stránky Dremel používají Social Plugins („Plugins“) sociální sítě plus.Google.com, které provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Plugins jsou označeny logem Google+ nebo přídavkem „Google+“ nebo „Google plus“ nebo „+1“.

Pokud vyvoláte některou stránku naší internetové prezentace, pak jsou tyto nejprve deak-tivovány. Teprve poté, co kliknete na připravené tlačítko, jsou plugins aktivovány. Pomocí této aktivace vytvoříte spojení s Google+ a dáte souhlas se zprostředkováním údajů na Google. Pokud jste přihlášeni v aplikaci Google+, může Google návštěvu přiřadit Vašemu tamějšímu účtu. Pokud stisknete příslušné tlačítko, je odpovídající informace Vaším prohlížečem zprostřed-kována přímo na Google a tam uložena.

Účel a rozsah získávání údajů, dalšího zpracování a použití údajů přes Google, stejně jako práva a možnosti nastavení, která se k tomu vztahují z důvodu ochrany Vaší soukromé sféry naleznete v upozorněních k ochraně údajů na Googlu.

Pokud si nepřejete, aby Google prostřednictvím našich webových stránek o Vás shromažďoval údaje, musíte se před návštěvou našich internetových stránek z Google+ odhlásit.

3) YouTube

Internetové stránky Dremel používají video platformu YouTube, kterou provozuje YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 v USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Pokud vyvoláte některou stránku naší internetové prezentace, vytvoří přehrávač YouTube, který je v ní integrován, spojení k YouTube pro zajištění technického přenosu video souboru resp. au-dio souboru. Při vytváření připojení k YouTube jsou údaje přenášeny na YouTube.

Účel a rozsah získávání údajů, dalšího zpracování a použití údajů přes YouTube, stejně jako práva a možnosti nastavení, která se k tomu vztahují z důvodu ochrany Vaší soukromé sféry naleznete v upozorněních k ochraně údajů na YouTube.

4) Twitter

Internetové stránky Dremel používají Social Plugins („Plugins“) sociální sítě Twitter, které pro-vozuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Plugins jsou označeny logem Twitter nebo přídavkem „Tweet“.

Pokud vyvoláte některou stránku naší internetové prezentace, pak jsou tyto nejprve deak-tivovány. Teprve poté, co kliknete na připravené tlačítko, jsou plugins aktivovány. Pomocí této aktivace vytvoříte spojení s Twitterem a dáte souhlas se zprostředkováním údajů na Twitter. Pokud jste přihlášeni v aplikaci Twitter, může Twitter návštěvu přiřadit Vašemu tamějšímu účtu. Pokud stisknete příslušné tlačítko, je odpovídající informace Vaším prohlížečem zprostřed-kována přímo na Twitter a tam uložena.

Účel a rozsah získávání údajů, dalšího zpracování a použití údajů přes Twitter, stejně jako práva a možnosti nastavení, která se k tomu vztahují z důvodu ochrany Vaší soukromé sféry naleznete v upozorněních k ochraně údajů na Twitteru.

Použití externích odkazů

Internetové stránky Dremel mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob − poskytovatelů, kteří s námi nejsou ve spojení. Po kliknutí na odkaz již nemáme žádný vliv na získání, uložení, zpracování jakýchkoli osobních údajů, které jste kliknutím předali třetím osobám (jako je například IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože jednání třetích osob přirozeně nepodléhá naší kontrole. Za zpracování takových osobních údajů třetími osobami nepřebírá Dremel žádnou zodpovědnost.

Použití osobních údajů a účelová vazba

Dremel nebo firmou Dremel pověřený poskytovatel služeb používá Vaše osobní údaje k účelům technické administrace webových stránek, ke správě zákazníků, při anketách k produktům a pro Vaše dotazy adresované firmě Dremel pouze v potřebném rozsahu nebo podle údajů o účelu zpracování na příslušných místech našich webových stránek. Naši zaměstnanci a firmou Dremel pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovat mlčenlivost a dodržovat ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů.

Dále jsou zajištěna všechna potřebná technická a organizační opatření pro dodržení ochrany údajů.

Bezpečnost

Dremel činí bezpečnostní opatření pro ochranu námi spravovaných Vašich údajů proti mani-pulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob nebo neopravnénému odhalení. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Reklama

Pokud nám předáte osobní údaje, pak je používáme, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, a případně se Vás v souvislosti s tímto mohli dotázat, jestliže jste nám dali výslovný souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro reklamní účely. Pokud jste nám tedy dali Váš souhlas pro takové použití, ale v budoucnu si nepřejete dostávat reklamu od firmy Dremel, pak můžete svůj souhlas kdykoliv do budoucna odvolat. Vaše údaje budou pak v soula-du s tím vymazány, nebo zablokovány, pokud nejsou nutné pro účely vyúčtování nebo účet-nictví.

Odvolání

Dále můžete kdykoliv odvolat Váš souhlas se získáváním, zpracováním a použitím Vašich o-sobních údajů do budoucna.

Výmaz osobních údajů bude proveden, když odvoláte svůj souhlas k uložení, když již není potřeba znát osobní údaje pro účely spojené s uložením, nebo když je uložení z jakéhokoliv ji-ného důvodu zákonem nepřípustné.

Údaje, které jsou potřebné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo podléhají zákonné povinnosti uchovávání údajů, jsou tímto nedotčeny.

Kontakt

Pro informace, podněty a stížnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na naše osoby pověřené ochranou dat v koncernu.
Pokud by i přes naši snahu o správnost údajů a jejich aktualizaci přesto došlo k uložení nesprávných informací, na Váš požadavek je opravíme.

Mr
Golo Seume
Data Protection Officer
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Technika

Technické předpoklady

Aby naše internetové stránky mohly být optimálně zobrazeny na Vašem počítači a vy jste mohli používat veškeré funkce, dbejte prosím následujících pokynů:

Prohlížeč

Doporučujeme použití následujících verzí prohlížečů: Internet Explorer od 8.x, Mozilla Firefox od 10.x, Google Chrome od 18.0.x a Safari od 5.x. Při použití starších verzí prohlížečů (např. Inter-net Explorer 6) může v některých případech dojít k omezení funkcí našich nabídek.

Flash® Player

Některé internetové stránky Dremel obsahují animace, které jsou realizovány prostřednictvím přehrávače Flash®. Aby bylo možné animace zobrazit, potřebujete Flash® Player od verze 10, který si můžete stáhnout zde: www.adobe.com

Adobe® Reader

Některé internetové stránky Dremel obsahují dokumenty ve formátu PDF. Aby bylo možné tyto dokumenty prohlížet, potřebujete aplikaci Adobe® Reader, kterou si můžete stáhnout zde: www.adobe.com

JavaScript

Některé funkce na internetových stránkách Dremel předpokládají prohlížeč s JavaScriptem. Proto Vám doporučujeme aktivovat ve Vašem prohlížeči JavaScript.

Cookies

Některé funkce na internetových stránkách Dremel předpokládají povolení cookies. Proto Vám doporučujeme povolit ve Vašem prohlížeči cookies. Další pokyny k použití cookies naleznete v části Upozornění k ochraně údajů skupiny Dremel.

Pokud se chcete dozvědět více o námi používaných cookies, klikněte prosím na odkaz „Nasta-vení cookie“ v zápatí. Odkaz „Nastavení cookie“ Vám poskytne další informace ohledně použitých cookies. Dále můžete nastavit, jaké cookies chcete použít.