jump to main content

Vyrobte si velký květinový truhlík pro balkon nebo terasu

Jak vyrobit dřevěný květinový truhlík pro balkon nebo terasu. Potřebuje-li váš balkon nebo terasa trochu stínu a chcete si svůj prostor ozdobit malým stromkem nebo palmou, vezměte kompaktní pilu Dremel® DSM20, uřízněte dřevěná lešenářská prkna na správnou délku a pomocí nářadí Dremel® 3000 je spojte dohromady. Za pár hodin budete s ozdobným truhlíkem hotovi! Postupujte podle následujících instrukcí…

projectpicture for step1

Krok 1

Vyznačte řezy na prknech pro boky truhlíku, vždy kolem všech prken, která pro výrobu použijete. Vezměte kompaktní pilu Dremel® DSM20 s univerzálním dělicím kotoučem Dremel® DSM500, nastavte řeznou hloubku 20 mm a proveďte řez podél vyznačené čáry na jedné straně – pro vedení nástroje použijte hranové vodítko, které upevníte svorkami nebo šrouby v požadované poloze. Prkno musíte proříznout z obou stran, proto dbejte na to, aby bylo vaše značení na obou stranách prkna přesné. Když jste hotovi, uřízněte všechny boční díly truhlíku podle výše uvedených rozměrů.

projectpicture for step2

Krok 2

Použijte Dremel® DSM20 s univerzálním dělicím kotoučem a hranové vodítko Dremel® DSM pro delší řezy a také pokosové vodítko Dremel® DSM840 pro kratší a diagonální řezy, až získáte všechny opěry dna i nohy / boční opěry podle výše uvedených rozměrů.

projectpicture for step3

Krok 3

Pro uříznutí všech horních dílů použijte Dremel® DSM20 s univerzálním dělicím kotoučem a hranové vodítko. Potom pomocí pokosového vodítka Dremel® DSM840 seřízněte konce hranolů pro horní rám na pokos podle výše uvedených rozměrů.

projectpicture for step4

Krok 4

Vyznačte polohy vrutů na bočních opěrách a pomocí nářadí Dremel® 3000 a sady vrtáků do dřeva 636 vyvrtejte vodicí otvory pro vruty.

projectpicture for step5

Krok 5

Pro sestavení jedné strany truhlíku použijte tři prkna délky 52,4 cm a dvě nohy / boční opěry. Tři prkna délky 52,4 cm položte na rovnou plochu, vyrovnejte jejich okraje a sestavte, aby dobře lícovala. Potom vezměte nohu / boční opěru a položte ji na prkna, aby její hrana lícovala s koncovými řezy a horní hranou prken délky 52,4 cm. Pomocí ručního nebo elektrického šroubováku a samořezných vrutů 65 mm x 5 mm připevněte boční opěry k boku truhlíku. Postup opakujte pro protilehlou stranu truhlíku. Nyní máte dva hotové boční díly truhlíku délky 52,4 cm s připevněnými nohami / bočními opěrami.

projectpicture for step6

Krok 6

Vezměte tři prkna délky 60 cm a sestavte je na rovné ploše jako dříve, vyrovnejte je a přirazte těsně k sobě, aby všechny jejich plochy lícovaly. Potom vezměte jeden sestavený boční díl délky 52,4 cm a pomocí ručního nebo elektrického šroubováku a nástavce č. 2 díly spojte, přičemž dbejte na to, aby opěra byla na vnitřní straně prken a plocha sestavených bočních dílů délky 52,4 cm lícovala s horní hranou a uříznutými konci bočních prken délky 60 cm. Tento postup opakujte s druhým sestaveným bočním dílem délky 52,4 cm. Nyní jste spojili tři boční díly truhlíku. Sestavte poslední boční díl délky 60 cm jako dříve a sešroubujte v jeden celek. Nyní byste měli mít spojené všechny čtyři boční díly truhlíku.

projectpicture for step7

Krok 7

Vyznačte vodicí otvory a vyvrtejte je pomocí nářadí Dremel® 3000 a sady vrtáků 636. Potom pomocí ručního nebo elektrického šroubováku a nástavce č. 2 přišroubujte opěry dna ke spodní části všech vnitřních stran truhlíku, aby lícovaly s dolní hranou boků. Opět pomocí ručního nebo elektrického šroubováku a nástavce č. 2 přišroubujte přesně sestavené díly dna délky 52,4 cm na opěry dna v dolní části truhlíku.

projectpicture for step8

Krok 8

Upravte horní část truhlíku: Vyznačte polohy vrutů a pomocí nářadí Dremel® 3000 a vrtáku vyvrtejte vodicí otvory pro samořezné vruty. Potom pomocí ručního nebo elektrického šroubováku a nástavce č. 2 přišroubujte hranoly s pokosem k hornímu okraji truhlíku. Nakonec otvory vrutů zakryjte tmelem. Pomocí nářadí Dremel® 3000 s brusným diskem EZ SpeedClic SC411 obruste všechny hrubé hrany a přebytečný tmel.

projectpicture for step9

Krok 9

Vnitřek truhlíku obložte odolnou plastovou fólií a naplňte kvalitním kompostem. Vyberte si palmu nebo malý stromek, zasaďte ji/jej a zalévejte a můžete se radovat z trvalého stínu či dekoračního doplňku svého balkonu nebo terasy.

související produkty

Ostatní zdroje

5x čtyřmetrové prkno tloušťky 38 mm

82x samořezné vruty č. 5 délky 65 mm

Tmel v příslušné barvě

šroubovák nebo elektrický šroubovák

Seznam dřeva:

6x prkno příslušné šířky a tloušťky délky 60 cm (boky)

8x prkno příslušné šířky a tloušťky délky 52,4 cm (boky/dno)

4x hranol 38 mm x 38 mm x 700 mm (nohy / boční opěry)

4x hranol 38 mm x 38 mm x 448 mm (opěry dna)

4x hranol 76 mm x 38 mm x 60 cm s pokosem 45 stupňů na každém konci pro spojovací plochy (horní okraj)