jump to main content

Vytvořte andělská křídla pro děti

projectpicture for step1

Krok 1

Zvětšete šablonu dole a vytiskněte ji ve zvětšení 172 %, aby křídlo měřilo přibližně 38 cm napříč nejširším místem. Potom vytvořte dvojitou vrstvu lepenky smáčknutím krabice podél jejího přehybu a rovnou hranu šablony položte na přehyb. Obkreslete kulatou šablonu. Potom položte lepenku na řezací podložku a vyřízněte tvar podle nakreslené čáry, přičemž prořízněte obě vrstvy současně. V naznačených místech vyřízněte 1 cm dlouhé otvory pro gumu. V ideálním případě použijte bílou lepenku vyříznutou z bílé lepenkové krabice.

projectpicture for step2

Krok 2

Otevřete křídla a položte je tak, aby přehyb tvořil hřeben ^ a nikoli úžlabí v. Protáhněte jehlou jednu část gumy jedním otvorem a nahoru druhým na jednom křídle. Pro dočasné zajištění konce zavažte. Postup opakujte na druhém křídle. Dočasné uzly rozvažte, až jsou křídla hotová a jsou nastavena na velikost dítěte.

projectpicture for step3

Krok 3

Pro zakrytí tvrdého okraje lepenky na hotových křídlech nasaďte na lepicí pistoli Dremel 930 pro vysoké teploty 7 mm lepicí tyčinku a přilepte stužku marabu na okraj obou křídel, přičemž postupujte po malých úsecích.

projectpicture for step4

Krok 4

Položte křídla svázanou gumou nahoru. Šablonu položte na horní stranu jednoho křídla a použijte svorku pro uchycení šablony na křídlo tak, aby kopírovala okraje. Křídla otočte. Použijte šablonu jako vodítko, rozvrhněte uspořádání per ptačích křídel a pomocí lepicí pistole Dremel 930 a 7 mm lepicích tyčinek nalepte brková pera, která přesahují dolní okraj křídla a vybíhají do špičky. Od špičky směrem nahoru nalepujte na křídlo brka lícem nahoru, přičemž je překrývejte, aby splývala ke špičce křídla. Pokryjte přibližně tři čtvrtiny křídla brky. Tato strana křídla směřuje od zad dítěte.

projectpicture for step5

Krok 5

Horní část křídla pokryjte umělými pery, pomocí lepicí pistole Dremel 930 a 7 mm lepicích tyčinek je nalepte lícem nahoru, ale směrem dolů tak, aby přesahovala na brka. Postupujte k horní části křídla, až se chmýří umělých per spojí se stužkou marabu nalepenou podél horního okraje.

projectpicture for step6

Krok 6

Křídlo otočte a odstraňte šablonu. Tato strana křídla bude směřovat k zádům dítěte a bude tvořit spodní část ptačího křídla. Začněte brkovými pery, několik jich přilepte tak, aby opět přesahovala dolní okraj lepenky a spojila se s pery na druhé straně. Brkovými pery pokryjte přibližně polovinu křídla.

projectpicture for step7

Krok 7

Zbývající část křídla pokryjte pery marabu, která vytvoří hladký, hebký dojem podobný dolní straně ptačího křídla. Pomocí lepicí pistole Dremel 930 a 7 mm lepicích tyčinek přilepte pera rubem nahoru, ale směrem dolů, aby překrývala brková pera. Pokračujte k horní části křídla a zakryjte jemné brky per marabu, která sousedí s horním okrajem u stužky marabu. Celý postup opakujte na druhém křídle a snažte se co nejvěrněji zopakovat rozmístění per, abyste vytvořili přesvědčivý pár křídel. Potom vyzkoušejte křídla na dítěti a upravte gumu, aby dobře seděla.

projectpicture for step8

Krok 8

Šablona pro andělské křídlo. POZNÁMKA: Při velikosti A4 musí být šablona zvětšena na velikost 172 %, aby odpovídala velikosti dítěte.

související produkty

Ostatní zdroje

Velká lepenková krabice střední hmotnosti

10 balíčků bílých per marabu (20 na balíček)

8 balíčků bílých brkových per (12 na balíček)

2 balíčky bílých umělých per

3 m bílé stužky marabu

2 x 50 cm gumy široké 5 mm

Řezací podložka

Kovové pravítko

Large eyed needle

Tužka

2 x svorka