jump to main content

Lav taphuller til en dørlås

Dremel hjælper dig med at lave perfekte taphuller til fronten af en dørlås, når du monterer den. Disse anvisninger forudsætter, at du allerede har boret huller i døren i henhold til producentens anvisninger, der fulgte med den dørlås, du er ved at montere.

projectpicture for step1

Step 1

Skub dørlåsen ind i hullet, og tegn hele vejen rundt om frontpladen med en blyant. Fjern dørlåsen igen.

projectpicture for step2

Step 2

Monter et overfræserbor 650 og overfræserforsats 335 på et Dremel-rotationsværktøj. Indstil skæredybden på overfræserforsatsen, så den passer til tykkelsen på frontpladen. Kontrollér dybden på et stykke affaldstræ. Skæredybden skal være, så frontpladen flugter med kanten af døren.

projectpicture for step3

Step 3

Tag en Dremel-overfræserforsats, og fjern træet inden for de opmærkede streger, så der bliver et taphul på kanten af døren til frontpladen. Monter lås og frontplade i døren. Brug en mejsel og en hammer til tilpasse hjørnerne i taphullet, hvis frontpladen har lige hjørner.

projectpicture for step4

Step 4

Markér hullerne til frontpladen, og bor dem med et bor, som er mindre end fastgørelsesskruerne. Skru frontpladen fast, og fortsæt med monteringen af resten af låsen.

Relaterede produkter

Andre leverancer

Dørgreb og -lås

Hammer og mejsel

Blyant

Skruetrækker