spring til hovedindhold

Alt Dremel el-værktøj kontrolleres og afprøves omhyggeligt og er underkastet Dremel kvalitetssikrings strenge kontroller. Dremel yder derfor garanti på Dremel el-værktøj. Køberens mangelsbeføjelser i købekontrakten med forhandleren samt lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti.


 1. Vi yder garanti i henhold til de følgende betingelser (nr. 2-7) ved gratis at udbedre mangler ved værktøjet, der påviseligt inden for garantiperioden skyldes materiale- eller produktionsfejl.
 2. Garantiperioden er 24 måneder; ved professionel brug eller tilsvarende belastning dog 12 måneder. Garantiperioden begynder med den første købers anskaffelse af produktet. Det er datoen på den originale kassebon eller kvittering, der gælder.
 3. Følgende er ikke omfattet af garantien:
  • Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt fejl ved værktøjet, der skyldes slitage som følge af brugen eller andet naturligt slid
  • Fejl ved værktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjenngsanvisningerne, ikke-bestemmelsesmæssig brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige driftsforhold, overbelastning eller manglende service eller vedligeholdelse
  • Fejl ved værktøjet, som er forårsaget af brug af ekstraudstyr samt tilbehørs- eller reservedele, der ikke er originaldele fra Dremel.
  • Værktøj, som der er foretaget ændringer eller tilføjelser på
  • Små afvigelser fra standardudførelsen, der er uden betydning for værktøjets værdi og arbejdsevne
 4. En mangel, som vi anerkender som garantipligtig, behandles på den måde, at vi enten vælger gratis at reparere det defekte værktøj eller at ombytte det med et intakt værktøj (evt. den efterfølgende model). Ombyttede værktøjer eller dele bliver vores ejendom.
 5. Garantikravet skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj inklusive det originale bevis for købet, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, skal afleveres komplet eller sendes til forhandleren eller til et af de kundeserviceværksteder, der er nævnt på www.dremeleurope.com . Delvist eller komplet adskilt værktøj kan ikke forelægges eller indsendes som garantitilfælde. Hvis køberen sender værktøjet til forhandleren eller til et kundeserviceværksted, sker transporten for købers regning og risiko.
 6. Krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til udbedring af mangler ved værktøjet kan ikke begrundes i vores garanti.
 7. Vores garantiydelser hverken forlænger eller fornyr garantiperioden for værktøjet.

Ovenstående garantier gælder værktøj, der købes og anvendes inden for Europa. For denne garanti gælder national ret under udelukkelse af FN-konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Holland


Februar 2018