jump to main content

Udskiftning af tagrendehjørne

Hold om rotationsværktøjet med begge hænder, når du bruger skæreskiver. Hold tagrenderne rene for snavs og affald, så vandet kan løbe igennem, og du undgår de skader, der kan opstå, hvis der står vand i tagrenderne.

projectpicture for step1

Step 1

Slib centreringshuller i de nitter, der holder tagrenden på plads, med slibesten 997. Udbor derefter nitten med bor 628. Anbefalet hastighed: 25.000 omdr./min.

projectpicture for step2

Step 2

Når det gamle hjørne er fjernet, skal den gamle tætningsmasse også fjernes med højhastighedsskærer 144. Anbefalet hastighed: 25.000 omdr./min.

projectpicture for step3

Step 3

Placer det nye hjørnestykke i den rigtige position, og udbor hullerne til nitten. Ved udboringen skal De også forsøge at anvende de gamle nittehuller.

projectpicture for step4

Step 4

Placer de nye nitter med en popnittetang, så nitterne passer ind i renden med de samme farver. Forsegl derefter samlingerne med så lidt materiale som muligt, så der ikke opstår steder, hvor der kan samle sig vand.

Relaterede produkter

Andre leverancer

Stige

Hjørne på tagrende af aluminium

Værktøj til placering af nitter

1/8" aluminiumnitte

Tætningsmasse til render