Garantii

Kõik Dremeli elektrilised tööriistad on hoolikalt kontrollitud, põhjalikult testitud ja läbinud Dremeli range kvaliteedikontrolli. Seetõttu annab Dremel täieliku garantii oma elektrilistele tööriistadele. Garantii ei kitsenda ostja garantiiõigusi, mis tulenevad edasimüüjaga sõlmitud müügilepingust, ja seadustest tulenevaid õigusi.

1. Anname garantii kooskõlas järgnevate punktide 2-7 tingimustega, kohustudes tasuta parandama kõik garantii kehtivuse ajal tekkinud puudused, mis on põhjustatud materjali- või tootmisvigadest.

2. Garantiiaeg (Pretensioonide esitamise aeg) on 24 kuud, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral 12 kuud. Garantii hakkab kehtima ostu kuupäeval, mida tõendab ostuarve või -kviitungi originaal.

3. Garantii ei laiene:

• Osade loomulik kulumine tavapärasel kasutamisel ning tavapärasel kasutamisel loomuliku kulumise tõttu tekkinud vead

• Vead, mis on tekkinud kasutusjuhendi eiramise, tööriista ebaõige, ebatavalises keskkonnas või ebatavalistes tingimustes kasutamise, ülekoormuse või vale hoolduse tõttu

• Vead, mis on tekkinud seetõttu, et kasutatud on muid kui Dremeli originaaltarvikuid ja -varuosi

• Tööriistad, mida on muudetud või täiendatud

• Pisivead, mis ei muuda oluliselt tööriista väärtust ja kasutatavust

4. Meile teadaolevate garantii alla kuuluvate defektide kõrvaldamiseks parandame defektse seadme tasuta või vahetame selle välja (võimalusel ka ka samaväärse mudeli vastu). Asendatud seadmed või osad jäävad meie omandiks.

5. Garantiinõuded tuleb esitada garantii kehtivuse ajal. Seade tuleb koos ostuarve originaaliga, kust nähtub ostu kuupäev ja toote kirjeldus, toimetada edasimüüjale või ühte hooldekeskustest, mille loetelu on toodud veebisaidil www.dremeleurope.com. Garantiinõuet ei saa esitada juhul, kui seade on osaliselt või täielikult lahti monteeritud. Edasimüüjale või hooldekeskusesse saatmise kulud ja risk jäävad ostja kanda.

6. Välistatud on käesolevas garantiis sätestatud defekti kõrvaldamise nõuetest erinevate nõuete esitamine.

7. Käesoleva garantii raames meie poolt tehtavate tööde tulemusel ei pikene ega uuene tööriistale antud garantii.

DREMEL EUROPE
Breda, Madalmaad

Veebruar 2018

Tell a friend button