Siirry pää artikkeliin

Kaikki Dremel-sähkötyökalut testataan huolellisesti, jotta ne läpäisevät Dremelin laadunvalvonnan ankarat tarkastukset. Tästä syystä Dremel antaa siitä syystä takuun Dremel-sähkötyökaluille. Tämä takuu ei rajoita ostajan oikeutta virhevastuuvaatimuksiin, jotka perustuvan myyjän kanssa solmittuun kauppasopimukseen sekä lakimääräyksiin.


 1. Annamme takuun seuraavien sääntöjen (numerot 2–7) puitteissa korjaamalla veloituksetta materiaali- tai valmistusvirheet, jotka ovat todistettavasti ilmenneet takuuaikana.
 2. Takuuaika on 24 kuukautta, ammattimaisessa käytössä tai sitä vastaavassa kuormituksessa 12 kuukautta. Takuuaika alkaa, kun ensikäyttäjä ostaa kyseisen tuotteen. Alkuperäisen ostokuitin päivämäärä on ratkaiseva.
 3. Takuun piiriin eivät kuulu:
  • Osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä, tai työkalun viat, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta
  • Työkalun viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä, määräysten vastaisesta käytöstä, epänormaaleista ympäristöolosuhteista, epäasianmukaisista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai puutteellisesta huollosta tai hoidosta
  • Työkalun viat, jotka johtuvat muiden valmistamien varusteiden, tarvikkeiden tai varaosien (ei Dremelin alkuperäisvaraosien) käytöstä
  • Työkalut, joihin on tehty muutoksia tai täydennyksiä
  • Vähäiset laatupoikkeamat, jotka ovat työkalun arvon ja käytettävyyden kannalta epäolennaisia
 4. Takuun kattamaksi hyväksymämme vian poistaminen tapahtuu valintamme mukaan siten, että korjaamme viallisen työkalun veloituksetta tai korvaamme sen virheettömällä työkalulla (mahdollisesti myös seuraajamallilla). Uudella korvatut työkalut tai osat siirtyvät meidän omaisuudeksemme.
 5. Takuureklamaatio on tehtävä takuuajan sisällä. Kyseessä oleva työkalu on vietävä tai lähetettävä täydellisenä myyjälle tai huoltopisteeseen joiden tiedot löytyvät osoitteesta www.dremeleurope.com . Tuotteen mukana on toimitettava alkuperäinen ostotosite, josta täytyy ilmetä ostopäivä ja tuotteen nimi. Osittain tai kokonaan purettuja työkaluja ei hyväksytä takuun piiriin. Mikäli ostaja lähettää työkalun ostopaikkaan tai käyttöohjeessa mainittuun huoltoon itse, vastaa hän itse kuljetuksen kuluista ja riskeistä.
 6. Takuumme perusteella ei voida esittää muita vaatimuksia kuin takuuehdoissa mainittua oikeutta työkalun virheiden oikaisuun.
 7. Takuusuorituksemme ei pidennä eikä uusi työkalun takuuaikaa.

Tämä takuu koskee työkaluja, joiden osto ja käyttö tapahtuu Euroopassa. Tähän takuuseen sovelletaan kansallisen lakia alainen, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Alankomaat


Helmikuu 2018