ανατρέξτε στο κύριο περιεχόμενο

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η BOSCH POWER TOOLS B.V. (στη συνέχεια «DREMEL» ή «Εμείς» ή «Εμάς») εκφράζει την ικανοποίησή της που επισκεφθήκατε τις ιστοσελίδες μας καθώς και τις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) (μαζί επίσης «Online προσφορές») και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

2. Η DREMEL σέβεται την ιδιωτικότητά σας
Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις online προσφορές μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

3. Υπεύθυνος
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι DREMEL, οι εξαιρέσεις επεξηγούνται σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1. Επεξεργασμένες κατηγορίες δεδομένων
Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, διεύθυνση IP)

4.2. Βασικές αρχές
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα σύμβασης, καταχώρησης και διακανονισμού, που είναι η έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια νομική βάση ή μας δώσατε προς τούτο, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, τη συγκατάθεσή σας.

4.2.1. – Για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας
(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των βλαβών και στην ασφάλεια των προσφορών μας).

4.2.2. – Ίδια και ξένη διαφήμιση καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση της εμβέλειας στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ή βασισμένη στη συγκατάθεση
(Νομική βάση: Συγκατάθεση / έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για απευθείας μάρκετινγκ, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του δικαίου περί ανταγωνισμού).

4.2.3. – Έρευνες προϊόντων ή έρευνες πελατών μέσω e-mail και/ή μέσω τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό
(Νομική βάση: Συγκατάθεση).

Παρατήρηση: Εάν χρησιμοποιήσουμε για έρευνες ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, θα ενεργεί αυτό αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

4.2.4. – Εκτέλεση διαφημιστικών παιχνιδιών ή προσφορές εκπτώσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του διαφημιστικού παιχνιδιού (διαγωνισμού) ή τους όρους έκπτωσης
(Νομική βάση: η εκτέλεση της σύμβασης).

4.2.5. – Αποστολή ενός Ενημερωτικού Δελτίου με συγκατάθεση του παραλήπτη μέσω e-mail ή SMS/MMS
(Νομική βάση: Συγκατάθεση).

4.2.6. – Λειτουργία μιας Κοινότητας για εγγεγραμμένα μέλη με τον σκοπό [συμπληρώστε παρακαλώ τον σκοπό της Κοινότητας]
(Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης)

4.2.7. – Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.3. Αρχεία καταγραφής (log files)
Σε κάθε χρήση του διαδικτύου διαβιβάζονται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο (Internet-Browser) αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και αποθηκεύονται από εμάς στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής (log files).

Τα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται από εμάς για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διευκρίνιση προσπαθειών επίθεσης) για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής (log files), των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να διαβιβάζονται στις ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής (log files) χρησιμοποιούνται (χωρίς καμία ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP) επίσης και για σκοπούς ανάλυσης, βλ. γι’ αυτό την ενότητα Ανάλυση ιστού.

Στα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται ιδιαίτερα οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • – Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής, από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην online προσφορά,
 • – Διεύθυνση διαδικτύου της ιστοσελίδας, από την οποία κλήθηκε η online προσφορά (το ονομαζόμενο URL προέλευσης ή παραπομπής),
 • – Όνομα του παρόχου υπηρεσιών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στην online προσφορά,
 • – Όνομα των ανακτηθέντων αρχείων ή πληροφοριών,
 • – Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια της κλήσης,
 • – Μεταβιβασμένη ποσότητα δεδομένων,
 • – Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet-Browser) συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (Add-Ons) (π.χ. για το Flash Player),
 • – Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Ερώτηση επιτυχής» ή «Το ζητούμενο αρχείο δε βρέθηκε»).

4.4. Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων

4.4.1. Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς σε άλλους υπεύθυνους μόνο, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, εμείς ή ο τρίτος έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην περαιτέρω μεταβίβαση ή υπάρχει προς τούτο η συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση θα βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση. Οι «τρίτοι» μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch. Εφόσον διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους στη βάση ενός έννομου συμφέροντος, επεξηγείται αυτό σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον μπορούν δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους, εφόσον θα έπρεπε να είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.

4.4.2. Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)
Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών καθήκοντα, όπως υπηρεσίες πώλησης και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, διακανονισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων (data hosting) και ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης πελατών. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και τη διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από εμάς να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch.

4.5. Περαιτέρω μεταβίβαση σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ
Μπορούμε να διαβιβάσουμε επίσης προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες, οι οποίοι έχουν την έδρα τους εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) στις επονομαζόμενες τρίτες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση πριν από τη διαβίβαση εξασφαλίζουμε, ότι στον παραλήπτη υπάρχει είτε ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. με βάση την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντίστοιχη χώρα ή η συμφωνία των επονομαζόμενων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον παραλήπτη) ή ότι υπάρχει η συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω μεταβίβαση.

Μπορείτε να λάβετε από εμάς μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί, για να εξασφαλιστεί το αποδεκτό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Χρησιμοποιήστε παρακαλώ προς τούτο τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία.

4.6. Διάρκεια της αποθήκευσης, Προθεσμίες φύλαξης
Βασικά εμείς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της online προσφοράς μας και των συναφών υπηρεσιών ή έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, μπορεί να έχουμε ακόμη έννομο συμφέρον για το ταχυδρομικό μάρκετινγκ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τέτοια δεδομένα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λόγω των προθεσμιών φύλαξης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι, να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα).

5. Διαφημιστικά παιχνίδια ή προσφορές εκπτώσεων
Όταν συμμετέχετε σε ένα δικό μας διαφημιστικό παιχνίδι ή σε μια δική μας προσφορά εκπτώσεων, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την κοινοποίηση του δώρου σας και με τον σκοπό τη διαφήμισης των προϊόντων μας στον βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο ή στον βαθμό, που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Ξεχωριστές πληροφορίες για τα διαφημιστικά παιχνίδια ή για τις προσφορές εκπτώσεων θα βρείτε στους εκάστοτε όρους συμμετοχής.

6. Χρήση των cookies

6.1. Γενικά
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία κατά την επίσκεψη μιας online προσφοράς, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Όταν καλέσετε ξανά αυτή την online προσφορά, τότε ο πλοηγός (browser) σας στέλνει το περιεχόμενο των cookies στον εκάστοτε πάροχο και καθιστά έτσι δυνατή την αναγνώριση της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει, να διαμορφώσουμε ιδανικά για σας την online προσφορά μας και να σας διευκολύνουμε στη χρήση.

6.2. Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ερωτάστε σε ένα Cookie-Layer Pop Up (αναδυόμενο παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν θα επιτρέψετε τα cookies, τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, ή θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Αν αποφασίσετε να μην επιτρέπονται τα cookies, τότε ορίζεται στον πλοηγό (browser) σας ένα Opt-Out cookie. Αυτό το cookie χρησιμεύει αποκλειστικά στην αντιστοίχιση της ένστασής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί όμως να οδηγήσει, ώστε ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Προσέξτε παρακαλώ, ότι ένα Opt-Out cookie για τεχνικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον πλοηγό (browser), από τον οποίο έχει οριστεί. Όταν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλο πλοηγό (browser) ή μια άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» εκ νέου.

Από τη δυνατότητα ρύθμισης δεν καλύπτονται τα cookies, που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ιστοσελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Μέσω του πλοηγού (browser) σας μπορείτε όμως οποτεδήποτε να διαγράψατε όλα τα cookies. Γι’ αυτό συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) σας. Και αυτό μπορεί ωστόσο να οδηγήσει, ώστε να μην είναι πλέον στη διάθεσή σας ορισμένες ξεχωριστές λειτουργίες.

Επιπλέον μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα της διαχείρισης της χρήσης των cookies μέσω τρίτων παρόχων και της απενεργοποίησής τους:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Αυτή η ιστοσελίδα δε λειτουργεί από εμάς, έτσι ώστε να μη φέρουμε ευθύνη για αυτή και να μην έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα και στη διαθεσιμότητά της.

6.3. Επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων από εμάς cookies
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μια επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων από εμάς cookies.

6.3.1. Οπωσδήποτε απαραίτητα cookies
Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα, για να μπορούμε να παρέχουμε με ασφάλεια την online προσφορά μας. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται π.χ.

 • – cookies, τα οποία χρησιμεύουν στην αναγνώριση ή επαλήθευση των χρηστών μας,
 • – cookies, τα οποία αποθηκεύουν προσωρινά ορισμένες καταχωρήσεις χρηστών (π.χ. περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών ή μιας online φόρμας),
 • – cookies που αποθηκεύουν συγκεκριμένες προτιμήσεις χρηστών (π.χ. ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας),
 • – cookies, τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης αναπαραγωγής περιεχομένων βίντεο ή ήχου.

6.3.2. Cookies ανάλυσης
Χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης, για να καταγράψουμε τη συμπεριφορά χρήσης (π.χ. συνδέσεις σε διαφημιστικά banner, επισκέψεις σε υποσελίδες, τιθέμενες ερωτήσεις αναζήτησης) των χρηστών μας και να μπορούμε να την αξιολογήσουμε σε στατιστική μορφή.

6.3.3. Διαφημιστικά cookies
Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα δημιουργούμενα με τη βοήθεια αυτών των cookies προφίλ της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. συνδέσεις σε διαφημιστικά banner, επισκέψεις σε υποσελίδες, τιθέμενες ερωτήσεις αναζήτησης) χρησιμοποιούνται από εμάς, για να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις ή προσφορές, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας («διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος»).

6.3.4. Διαφημιστικά cookies τρίτων
Επιτρέπουμε επίσης και σε άλλες εταιρείες να συλλέγουν δεδομένα των χρηστών μας με τη βοήθεια διαφημιστικών cookies. Αυτό επιτρέπει σε εμάς και σε τρίτους να παρουσιάσουμε στους χρήστες της online προσφοράς μας διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, που βασίζεται σε μια ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης (π.χ. συνδέσεις σε διαφημιστικά banner, επισκέψεις σε υποσελίδες, τιθέμενες ερωτήσεις αναζήτησης) συνολικά και δεν περιορίζεται στη δική μας online προσφορά.

6.3.5. Conversion Cookies (cookies μετατροπής)
Οι conversion tracking συνεργάτες μας, τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie»), εφόσον μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη καταλήξετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies παύουν κανονικά να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε ορισμένες σελίδες μας και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, τότε μπορούμε εμείς και ο εκάστοτε conversion tracking συνεργάτης μας να αναγνωρίσουμε, ότι ένας ορισμένος χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έτσι προωθήθηκε στην σελίδα μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του conversion-cookie, χρησιμεύουν για τη δημιουργία conversion statistics (στατιστικές μετατροπών) και την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και προωθήθηκαν σε μια σελίδα, επισημασμένη ένα conversion-tracking-tag.

6.3.6. Tracking Cookies (cookies παρακολούθησης) σε σχέση με Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)
Σε ορισμένες σελίδες της online προσφοράς μας ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. Facebook,YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους. Περισσότερες πληροφορίες για τα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) θα βρείτε στην ενότητα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης).

7. Ανάλυση ιστού
Χρειαζόμαστε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της online προσφοράς μας, για να την διαμορφώσουμε πιο φιλική προς τον χρήστη και να μπορούμε να πραγματοποιούμε μετρήσεις εμβέλειας και έρευνα της αγοράς.

Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού, που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Τα δημιουργούμενα από αυτά τα εργαλεία με τη βοήθεια των cookies ανάλυσης ή μέσω αξιολόγησης των αρχείων καταγραφής (log files) προφίλ χρήσης ngsprofile δε συνδυάζονται με προσωπικά δεδομένα. Τα εργαλεία είτε δε χρησιμοποιούν καθόλου τις διευθύνσεις IP των χρηστών ή τις βραχύνουν αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων.

Οι πάροχοι των εργαλείων επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και όχι για δικούς τους σκοπούς.

Για κάθε εργαλείο βρίσκετε στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με τον εκάστοτε πάροχο και επίσης, πώς μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από το εργαλείο.

Στα εργαλεία, τα οποία εργάζονται με Opt-Out cookies, πρέπει να προσέξετε, ότι η λειτουργία Opt-Out σχετίζεται με τη συσκευή ή το πρόγραμμα πλοήγησης και βασικά ισχύει μόνο για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή ή τον τρέχοντα χρησιμοποιούμενο πλοηγό (browser). Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες τερματικές συσκευές ή περισσότερους πλοηγούς (browser), πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» σε κάθε ξεχωριστή τερματική συσκευή και σε κάθε χρησιμοποιούμενον πλοηγό (browser).

Επιπλέον μπορείτε να παρεμποδίσετε τη δημιουργία προφίλ χρήσης επίσης συνολικά, απενεργοποιώντας γενικά τη χρήση των cookies, βλ. γι’ αυτό την ενότητα Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies.

7.1. WebTrends
Το WebTrends παρέχεται από τη WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, ΗΠΑ.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Opt-Out» κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. Monetate
Το Monetate παρέχεται από τη Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, ΗΠΑ.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, με το να [συμπληρώστε εξατομικευμένη λύση].

7.3. Google Analytics
Το Google Analytics παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την πρόσθετη λειτουργία, που προσφέρει η Google για την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP. Σε αυτήν την περίπτωση συντομεύεται η διεύθυνση IP από την Google κατά κανόνα ήδη εντός της ΕΕ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρώτα στις ΗΠΑ και σε κάθε περίπτωση αποθηκεύεται μόνο σε συντετμημένη μορφή.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το διαθέσιμο κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο (link) Browser Plugin (πρόσθετο πλοηγού): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Χρήση των εργαλείων retargeting (επαναστόχευση)
Για τη βελτιστοποίηση του online μάρκετινγκ της εταιρείας μας χρησιμοποιούμε τις ονομαζόμενες τεχνολογίες retargeting (τεχνολογίες επαναστόχευσης). Έτσι η online προσφορά διαμορφώνεται για σας πιο ενδιαφέρουσα και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε τα πιο κάτω αναφερόμενα εργαλεία.

Τα δημιουργημένα από αυτά τα εργαλεία με τη βοήθεια των διαφημιστικών cookies ή των διαφημιστικών cookies τρίτων, τα επονομαζόμενα Web Beacons (αόρατα γραφικά, που ονομάζονται επίσης pixel tag ή pixel παρακολούθησης) ή συγκρίσιμες τεχνολογίες προφίλ χρήσης, δε συνδυάζονται με προσωπικά δεδομένα.

Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται από τους παρόχους για την παρουσίαση στους χρήστες μας στην online προσφορά μας και σε προσφορές τρίτων διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος και για τον έλεγχο της συχνότητας με την οποία βλέπουν οι χρήστες ορισμένες διαφημίσεις. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τα εργαλεία είναι ο εκάστοτε πάροχος. Οι πάροχοι των εργαλείων προωθούν πληροφορίες σχετικά με τους προαναφερθέντες σκοπούς ενδεχομένως επίσης και σε τρίτους.

Τα εργαλεία είτε δεν επεξεργάζονται καθόλου τις διευθύνσεις IP των χρηστών ή τις βραχύνουν αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων.

Σε κάθε εργαλείο θα βρείτε πληροφορίες για τον πάροχο και επίσης, πώς μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή δεδομένων από το εργαλείο.

Στα εργαλεία, τα οποία εργάζονται με Opt-Out cookies, πρέπει να προσέξετε, ότι η λειτουργία Opt-Out σχετίζεται με τη συσκευή ή το πρόγραμμα πλοήγησης και βασικά ισχύει μόνο για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή ή τον τρέχοντα χρησιμοποιούμενο πλοηγό (browser). Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες τερματικές συσκευές ή περισσότερους πλοηγούς (browser), πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» σε κάθε ξεχωριστή τερματική συσκευή και σε κάθε χρησιμοποιούμενον πλοηγό (browser).

Επιπλέον μπορείτε να παρεμποδίσετε τη δημιουργία προφίλ χρήσης επίσης συνολικά, απενεργοποιώντας γενικά τη χρήση των cookies, βλ. γι’ αυτό την ενότητα Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στην πύλη καταναλωτών http://www.meine-cookies.org. Μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (link) σε αυτήν την πύλη μπορείτε επιπλέον να δείτε την κατάσταση ενεργοποίησης σχετικά με εργαλεία από διαφορετικούς παρόχους και να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας από αυτά τα εργαλεία: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Μια κεντρική δυνατότητα αντίρρησης για διάφορα εργαλεία, ιδιαίτερα παρόχων στις ΗΠΑ, είναι προσβάσιμη επίσης κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): http://www.networkadvertising.org/choices/.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία:

8.1. Google AdSense
Πάροχος του Google AdSense είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το εργαλείο θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, ακολουθώντας αυτές τις Υποδείξεις χρήσης της Google.

8.2. Doubleclick
Πάροχος του Doubleclick είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το εργαλείο θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, ακολουθώντας αυτές τις Υποδείξεις χρήσης της Google.

8.3. Επεξεργασία δεδομένων μέσω φορέων εκμετάλλευσης App Stores
Καμία συλλογή δεδομένων από την πλευρά μας και εκτός του τομέα της υπευθυνότητάς μας είναι η μετάδοση δεδομένων, όπως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση e-mail και ο ξεχωριστός κωδικός συσκευής σε ένα App Store (π.χ. Google Play της Google, App Store της Apple, GalaDremel App Store της Samsung) κατά το κατέβασμα της εκάστοτε εφαρμογής. Σε αυτή τη συλλογή δεδομένων και στην περαιτέρω επεξεργασία μέσω του App Store ως υπεύθυνου δε έχουμε καμία επιρροή.

9. Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)
Χρησιμοποιούμε στην online προσφορά μας τα επονομαζόμενα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) διαφόρων κοινωνικών δικτύων, αυτά περιγράφονται ξεχωριστά σε αυτή την ενότητα.

Κατά τη χρήση των Plugins (πρόσθετα) αποκαθιστά ο πλοηγός (browser) σας μια απευθείας σύνδεση με τον εξυπηρετητή του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Έτσι ο εκάστοτε πάροχος λαμβάνει την πληροφορία, ότι ο πλοηγός (browser) σας έχει καλέσει την αντίστοιχη σελίδα της online προσφοράς μας, ακόμη και αν δε έχετε λογαριασμό στον πάροχο ή δε είστε συνδεδεμένοι προς το παρόν με αυτόν. Τα αρχεία καταγραφής (log files) (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP) διαβιβάζονται εδώ από τον πλοηγό (browser) σας απευθείας σε έναν εξυπηρετητή του εκάστοτε παρόχου και ενδεχομένως αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος ή ο εξυπηρετητής του μπορεί να βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (π.χ. στις ΗΠΑ).

Τα Plugins (πρόσθετα) αντιπροσωπεύουν ανεξάρτητες επεκτάσεις των παρόχων κοινωνικών δικτύων. Γι’ αυτό δε έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους παρόχους των κοινωνών δικτύων μέσω των Plugins (πρόσθετα).

Για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλώ στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Όταν δε θέλετε πάροχοι κοινωνικών δικτύων μέσω αυτής της online προσφοράς να λαμβάνουν δεδομένα και ενδεχομένως να τα αποθηκεύουν ή να τα επαναχρησιμοποιούν, θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τα αντίστοιχα Plugins (πρόσθετα).

9.1. Με την επονομαζόμενη λύση διπλού κλικ (διατίθεται από τη Heise Medien GmbH & Co. KG) σας προστατεύουμε από τη στάνταρ ανίχνευση και αξιολόγηση της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων. Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα του ιστοχώρου μας, η οποία περιλαμβάνει τέτοια plugins (πρόσθετα), αυτά είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο προσφερόμενο κουμπί, ενεργοποιούνται τα plugins (πρόσθετα).

9.2. Plugins (πρόσθετα) του Facebook
Το Facebook λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.de της Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ιρλανδία, («Facebook»). Μια επισκόπηση για τα Plugins (πρόσθετα) του Facebook και της εμφάνισής τους θα βρείτε εδώ: http://developers.facebook.com/plugins, πληροφορίες για την προστασία των στοιχείων στο Facebook θα βρείτε εδώ: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. Plugins (πρόσθετα) του Twitter
Το Twitter λειτουργεί από την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ («Twitter»). Μια επισκόπηση για τα Plugins (πρόσθετα) του Twitter και της εμφάνισής τους θα βρείτε εδώ: https://twitter.com/about/resources/buttons, πληροφορίες για την προστασία των στοιχείων στο Twitter θα βρείτε εδώ: https://twitter.com/privacy.

9.4. Plugins (πρόσθετα) της Google+
Το Google+ λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Μια επισκόπηση για τα Plugins (πρόσθετα) του Google+ και της εμφάνισής τους θα βρείτε εδώ: https://developers.google.com/+/plugins, πληροφορίες για την προστασία των στοιχείων στο Google+ θα βρείτε εδώ: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. Plugins (πρόσθετα) του Pinterest
Το Pinterest λειτουργεί από την Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ («Pinterest»). Μια επισκόπηση για τα Plugins (πρόσθετα) του Pinterest και της εμφάνισής τους θα βρείτε εδώ: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, πληροφορίες για την προστασία των στοιχείων στο Pinterest θα βρείτε εδώ: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. Plugins (πρόσθετα) του Instagram
Το Instagram λειτουργεί από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ («Instagram»). Μια επισκόπηση για τα Plugins (πρόσθετα) του Instagram και της εμφάνισής τους θα βρείτε εδώ: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges, πληροφορίες για την προστασία των στοιχείων στο Instagram θα βρείτε εδώ: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. Social Sign In (Σύνδεση μέσω των κοινωνικών δικτύων)
Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να συνδεθείτε στην online προσφορά μας με τα επονομαζόμενα Social-Sign Ins, όπως Facebook-Connect και Twitter.

Για την εγγραφή μεταφέρεστε στη σελίδα του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου, όπου μπορείτε να συνδεθείτε με τα εκεί δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει, ότι ο λογαριασμός σας, του εκάστοτε δικτύου, συνδέεται με την υπηρεσία μας. Εδώ σε περίπτωση συγκατάθεσής σας οι πληροφορίες του εκεί δημόσιου προφίλ σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και τα στοιχεία αναγνώρισης των διαδικτυακών φίλων σας καθώς και ενδεχομένως περαιτέρω δεδομένα μεταφέρονται μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης σε εμάς.

Αντίθετα, το χρησιμοποιούμενο για την εγγραφή κοινωνικό δίκτυο λαμβάνει την κατάσταση σύνδεσης, πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης (browser)και τη διεύθυνση IP σας. Ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ή ο εξυπηρετητής του μπορεί να βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (π.χ. στις ΗΠΑ).

Όταν δε θέλετε να λάβει χώρα μια διαβίβαση δεδομένων ανάμεσα σε εμάς και στα κοινωνικά δίκτυα, τότε μη συνδεθείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής εγγραφής, αλλά χρησιμοποιήστε αντί αυτών τις δικές μας υπηρεσίες σύνδεσης.

11. YouTube
Αυτή η online προσφορά χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο YouTube, η οποία λειτουργεί από τη YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ («YouTube”). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα, η οποία καθιστά δυνατή την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο.

Όταν καλείτε μια αντίστοιχη σελίδα της προσφοράς μας, το ενσωματωμένο YouTube-Player αποκαθιστά μια σύνδεση με το YouTube, για να μπορεί να μεταφερθεί και να αναπαραχθεί το αρχείο βίντεο ή το αρχείο ήχου. Σε αυτή την περίπτωση μεταφέρονται επίσης δεδομένα στο YouTube ως υπεύθυνου. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων μέσω του YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και τον σκοπό των συλλεγόμενων δεδομένων, για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων μέσω YouTube, για τα δικαιώματά σας και στις επιλεγόμενες από εσάς επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στην υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων του YouTube.

12. Ενημερωτικό Δελτίο

12.1. Ενημερωτικό Δελτίο με εγγραφή, Δικαίωμα ανάκλησης
Στα πλαίσια της online προσφοράς μας μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής στο Ενημερωτικό Δελτίο. Χρησιμοποιούμε γι’ αυτό την επονομαζόμενη «Double Opt-In» μέθοδο, όπου θα σας στείλουμε μόνο τότε ένα Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, υπηρεσίες κινητής πληροφόρησης (όπως π.χ. WhatsApp), SMS ή push ενημέρωση, όταν εσείς προηγουμένως, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) σε ένα μήνυμα, μας επιβεβαιώσετε κατηγορηματικά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν αργότερα αποφασίσετε να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση πραγματοποιείται για Ενημερωτικό Δελτίο e-mail μέσω του τυπωμένου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link) ενδεχομένως στις ρυθμίσεις διαχείρισης της εκάστοτε online προσφοράς. Εναλλακτικά ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω των στοιχείων της ενότητας Επικοινωνία.

13. Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link)
Η online προσφορά μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων μέσω τρίτων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

14. Ασφάλεια
Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από τη Bosch Power Tools επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων, που διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.

15. Δικαιώματα των χρηστών
Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία. Βεβαιωθείτε εδώ παρακαλώ, ότι είναι δυνατή μια σαφής αναγνώρισή σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα ενημέρωσης:
Έχετε το δικαίωμα, να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε από εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, περιορίζεται η επεξεργασία τους (βλ. πιο κάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:
Μπορείτε να μας ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις -, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων:
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία δεδομένων από εμάς. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ένσταση ενάντια σε απευθείας μάρκετινγκ:
Μπορείτε επιπλέον οποτεδήποτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς («Άρνηση διαφήμισης»). Λάβετε παρακαλώ υπόψη, ότι για οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρξει αλληλεπικάλυψη μεταξύ της ανάκλησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στα πλαίσια μιας τρέχουσας καμπάνιας.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση νομικής βάσης «νόμιμου συμφέροντος»:
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα, να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, εφόσον αυτό βασίζεται στη νομική βάση έννομου συμφέροντος. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:
Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται.

15.1. Φορητότητα δεδομένων:
Έχετε επιπλέον το δικαίωμα, τα δεδομένα, τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας, να τα λάβετε διαβιβαζόμενα σε μια δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή - όσο είναι τεχνικά εφικτό - να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν τρίτο.

15.2. Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή:
Έχετε το δικαίωμα, να υποβάλετε μια προσφυγή σε μια αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε γι’ αυτό, να αποταθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το ομόσπονδο κρατίδιό σας ή στην αρμόδια για εμάς αρχή προστασίας δεδομένων. Αυτή είναι:

Ο εντεταλμένος της κυβέρνησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης

Διεύθυνση κατοικίας:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Αλλαγή της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα, να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης αντίστοιχα τις υποδείξεις μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε γι’ αυτό παρακαλώ την τρέχουσα κάθε φορά έκδοση της υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

17. Επικοινωνία
Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση, που αναγράφεται στην ενότητα «Υπεύθυνος».

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, για αναφορά συμβάντων προστασίας δεδομένων και για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων του Ομίλου:

Κύριος
Matthias Goebel
Υπεύθυνος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Όμιλος Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

ή
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Ενημέρωση: 01.05.2018