ανατρέξτε στο κύριο περιεχόμενο

Σύστημα πολυεργαλείων

Το σύστημα πολυεργαλείων Dremel περιλαμβάνει εργαλεία, εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένου του EZ SpeedClic) και προσαρτήματα.

Δείτε το

Σύστημα συμπαγών εργαλείων

Το σύστημα συμπαγών εργαλείων συμπεριλαμβάνει μικρά ηλεκτρικά εργαλεία χειρός για διάφορες μικρής κλίμακας ερασιτεχνικές εργασίες.

Δείτε το

Σύστημα σταθερών εργαλείων

Τα συστήματα σταθερών εργαλείων περιέχουν εργαλεία που μπορείτε να τοποθετήσετε μόνιμα στο χώρο εργασίας σας.

Δείτε το