Izrada utora za zasun brave

Dremel vam pomaže u izradi savršenog utora za prednju ploču zasuna brave prilikom postavljanja brave i kvake na vrata. Ove upute započinju nakon što ste već izbušili rupe u vratima prema uputama proizvođača isporučenima sa zasunom ili jezičcom koji postavljate.

Izrada utora za zasun brave

Postupak za izradu projekta u koracima

Korak 1
Klizno pomaknite zasun brave u rupu za zasun i olovkom skicirajte prednju ploču na rub vrata. Uklonite zasun brave.

Izrada utora za zasun brave
Izrada utora za zasun brave

Korak 2
Na višenamjenski alat Dremel postavite glodalo 650 i dubinsko glodalo 335. Postavite dubinu rezanja na dubinskom glodalu na vrijednost koja odgovara debljini prednje ploče. Ispitajte dubinu rezanja na komadu drveta. Dubina rezanja mora omogućiti da se prednja ploča poravna s rubom vrata.

Izrada utora za zasun brave
Izrada utora za zasun brave

Korak 3
Glodalom Dremel uklonite drvo između linija olovke na rubu vrata kako biste napravili utor za prednju ploču. Pričvrstite zasun i prednju ploču na vrata. Upotrijebite dlijeto s kosim rubom i čekić da napravite prave kutove u utoru ako prednja ploča ima prave kutove.

Izrada utora za zasun brave
Izrada utora za zasun brave

Korak 4
Označite rupe na prednjoj ploči i izbušite svrdlom manjim od pričvrsnih vijaka. Pričvrstite prednju ploču vijcima i nastavite s postavljanjem brave.

Izrada utora za zasun brave
Izrada utora za zasun brave

Ostale potrepštine

  • Pribor za kvaku ili bravu vrata
  • Dlijeto s kosim rubom i čekić
  • Olovka
  • Odvijač

Ostale potrepštine

Ostale potrepštine

Ocijenite ovaj projekt

https://www.dremeleurope.com/hr/hr/ocs/project/rate/7297
71
7297
7297
245
1
2
3
4
5
71