• Projekti održavanja automobila

    Projekti Dremel od odbojnika do odbojnika.

    Projekti održavanja automobila

Očistite korodirani akumulator

Očistite korodirani akumulator
Očistite korodirani akumulator

Popravite ogrebotine na kućištu vanjskog retrovizora

Popravite ogrebotine na kućištu vanjskog retrovizora
Popravite ogrebotine na kućištu vanjskog retrovizora

Čišćenje korodiranog akumulatora

Odspojite stezaljke kablova s akumulatora (negativni pol/prvo crna, a zatim pozitivni pol/crvena). Ponovno dobro spojite kablove na akumulator (pozitivni pol/prvo crveni, a zatim negativni pol/crni). Labavi kablovi mogu onemogućiti pokretanje automobila, stoga ih dobro stegnite.
Čišćenje korodiranog akumulatora

32
7324
109
1
2
3
4
5
32
Čišćenje korodiranog akumulatora
Čišćenje korodiranog akumulatora

Napomena: Postoji razlika u prodajnom asortimanu između SAD-a i Europe / Bliskog Istoka / Afrike.