Rezanje žičanih polica

Prilikom korištenja ploče za rezanje koristite ručku za držanje s dvije ruke na višenamjenskom alatu. Ploče će se istrošiti prilikom rezanja žičanih polica. Ako morate prerezati nekoliko polica, možda će vam biti potrebno nekoliko rezna ploča da dovršite posao.

Rezanje žičanih polica

Postupak za izradu projekta u koracima

Korak 1
Setovi metalnih polica mogu se lako prilagoditi vašim potrebama i u ormaru napraviti više mjesta za spremanje.

Rezanje žičanih polica
Rezanje žičanih polica

Korak 2
Započnite mjerenjem širine u vašem ormaru. Označite mjere olovkom direktno na policu na nekoliko mjesta duž širine police kako biste bili sigurni da će rez biti ravan.

Rezanje žičanih polica
Rezanje žičanih polica

Korak 3
Stegnite policu na stabilnu radnu površinu kako bi se spriječilo njeno pomicanje dok budete prolazili pločom za rezanje 426 duž oznaka. Preporučena brzina: 35.000 o/min.

Rezanje žičanih polica
Rezanje žičanih polica

Korak 4
Završite tako da zagladite novi rub brusnim valjkom br. 407. Polica je spremna za postavljanje.

Rezanje žičanih polica
Rezanje žičanih polica

Ostale potrepštine

  • Olovka
  • Tračni metar
  • Žičana polica

Ostale potrepštine

Ostale potrepštine

Ocijenite ovaj projekt

https://www.dremeleurope.com/hr/hr/ocs/project/rate/7299
36
7299
7299
93
1
2
3
4
5
36