Rezanje odvodne cijevi

Prilikom korištenja ploče za rezanje koristite ručku za držanje s dvije ruke na višenamjenskom alatu.

Rezanje odvodne cijevi

Postupak za izradu projekta u koracima

Korak 1
Nakon što postavite novi lavabo u ormarić, morat ćete izmjeriti novu dužinu cijevi i prenijeti tu dimenziju na cijev.

Rezanje odvodne cijevi
Rezanje odvodne cijevi

Korak 2
Stegnite odvodnu cijev i prerežite višak pločom za rezanje 456. Preporučena brzina: 35.000 o/min.

Rezanje odvodne cijevi
Rezanje odvodne cijevi

Korak 3
Pričvrstite cijev za odvodno korito, klizno pomaknite rešetku na obje cijevi i stegnite rukom.

Rezanje odvodne cijevi
Rezanje odvodne cijevi

Korak 4
Spojeve stegnite ravnim papagaj kliještima. Ispitajte odvod tako da lagano pustite hladnu vodu da teče (provjerite curi li negdje). Stegnite labave spojeve. Vaš umivaonik je spreman za upotrebu.

Rezanje odvodne cijevi
Rezanje odvodne cijevi

Ostale potrepštine

  • Tračni metar
  • Opružna kliješta
  • Ravna papagaj kliješta

Ostale potrepštine

Ostale potrepštine

Ocijenite ovaj projekt

https://www.dremeleurope.com/hr/hr/ocs/project/rate/7300
21
7300
7300
82
1
2
3
4
5
21