Jamstvo

Svi Dremel električni alati brižljivo se provjeravaju i ispituju, te podliježu strogim kontrolama Dremel osiguranja kvalitete. Zbog toga Dremel daje jamstvo za Dremel električne alate. Prava kupca na odgovornost za nedostatke iz kupoprodajnog ugovora s prodavačem kao i zakonska prava ne ograničuju se ovim jamstvom.

1. Vršimo uslugu jamstva uz preduvjet slijedećih odredbi (br. 2 – 7) besplatnim uklanjanjem nedostataka na alatu, koji su unutar jamstvenog roka dokazano nastali pogreškom materijala ili proizvodnje.

2. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca, a kod obrtničke ili profesionalne uporabe ili istovjetnog načina korištenja 12 mjeseci. Jamstveni rok počinje u trenutku kada je prvi konačni kupac kupio uređaj. Mjerodavan je datum na izvornom kupovnom računu.

3. Isključeni od jamstva su:

• Dijelovi koji podliježu trošenju uvjetovanom korištenjem ili drugim prirodnim uzrocima, te nedostaci na alatu koji su uzrokovani trošenjem uvjetovanim korištenjem ili drugim prirodnim uzrocima

• Nedostaci na alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem naputaka o korištenju, korištenjem u svrhe za koje uređaj nije namijenjen, nenormalnim uvjetima okoliša, neprilagođenim uvjetima rada uređaja, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili njege

• Nedostaci na alatu koji su uzrokovani korištenjem pribora, dodatnih ili rezervnih dijelova koji nisu originalni Dremel dijelovi

• Alati na kojima su izvršene promjene ili dopune

• Minimalne razlike od potrebne kakvoće koje su nebitne glede vrijednosti i upotrebljivosti alata

4. Uklanjanje nedostatka za kojeg smo priznali da podliježe obvezi jamstva, vršimo na način da nedostatni alat besplatno popravimo ili ga, po našem izboru, zamijenimo besprijekornim alatom (po potrebi novijim modelom). Zamijenjeni alati ili dijelovi prelaze u naše vlasništvo.

5. Pravo na jamstvo mora se prijaviti unutar jamstvenog roka. U tu se svrhu dotični alat mora zajedno s originalnim kupovnim računom, koji mora sadržavati datum kupnje i opis proizvoda, u potpunosti predložiti ili dostaviti prodavaču ili jednom od servisnih centara za korisnike navedenim na www.dremeleurope.com. Djelomično ili kompletno rastavljeni alati ne mogu se predložiti ili poslati kao slučaj za ostvarivanje jamstva. Transportne troškove za alate u jamstvenom roku snosi dobavljač.

6. Naše jamstvo ne utemeljuje druga prava koja se razlikuju od prava na uklanjanje nedostataka na alatu navedenog u ovim jamstvenim uvjetima.

7. Uslugama jamstva ne produljuje se i ne obnavlja se jamstveni rok za alat.

Gornja jamstva vrijede za alate kupljene i korištene u Europi. Ovo jamstvo je pod nadležnošću nacionalnih zakona uz isključenje Sporazuma Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj kupnji robe (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Nizozemska

Veljače 2018

Tell a friend button