Kojima alatima pristaje

koji nastavak?

Kojima alatima pristaje koji nastavak?