גילוף בדלעת

גילוף בדלעת

גילוף בדלעת

הפרויקט בשלבים

שלב 1
צייר בעיפרון את העיצוב שלך על הדלעת. לחץ בעדינות בתחילה וכאשר אתה מרוצה מהציור עבור שוב על הקווים כדי להדגיש אותם.

גילוף בדלעת
גילוף בדלעת

שלב 2
השתמש ב-Dremel 300 עם הכרסם המהיר 193 כדי לחתוך סביב החלק העליון של הדלעת, ליצירת מכסה. הנח את המכסה בצד. הוצא בעזרת כפית את הזרעים וחלק מבשר הדלעת, והקפד שלא לנקב תוך כדי כך את קליפת הדלעת.

גילוף בדלעת
גילוף בדלעת

שלב 3
חתוך בזהירות את הצורות שציירת באמצעות ה-Dremel 300 עם כרסם החיתוך המהיר 193. עבוד בזהירות בפינות ובפיתולים כדי להבטיח עבודה נקייה.

גילוף בדלעת
גילוף בדלעת

שלב 4
שים נר או מנורת לילה בתוך הדלעת והדלק.

גילוף בדלעת
גילוף בדלעת

ם אחרים מוצרי

  • מבחר של דלעות מסוגים שונים
  • עיפרון
  • נר או מנורת לילה

ם אחרים מוצרי

ם אחרים מוצרי

דרג פרויקט זה

https://www.dremeleurope.com/il/he/ocs/project/rate/7348
90
7348
7348
366
1
2
3
4
5
90