הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

הפרויקט בשלבים

שלב 1
מדוד את השטח המיועד בקיר וצייר את העיצוב הרצוי על דף נייר. העיצוב בדוגמה שלהלן הוא בגובה 137 ס"מ וברוחב 51.4 ס"מ.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

שלב 2
לאחר מכן, השתמש במסור הקומפקטי Dremel DSM20 ובדיסקית החיתוך למתכת ולפלסטיק DSM510 כדי לחתוך שישה מוטות אלומיניום נפרדים באורך 50 ס"מ, כשהם מהודקים בחוזקה אל משטח העבודה של Dremel או אל משטח עבודה דומה. ממוטות אלה תיצור את החישוקים, כל חישוק בקוטר חיצוני של 16.5 ס"מ, שעליהם יונחו העציצים.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

שלב 3
כופף כל מוט לעיגול בפני עצמו. הברג ארבע תושבות מתכת אל משטח העבודה כדי שיתמכו בגודל החישוק שברצונך לרתך. רתך את שני קצוות החישוק זה לזה באמצעות מבער Dremel Versaflame. לשם כך, קודם כול נקה את הקצוות באמצעות מכשיר Dremel 3000 עם מברשת פלדת אל-חלד 530 של Dremel כדי להסיר חמצון, אבק וכדומה,. ואחר כך חמם את שני קצוות החישוק באמצעות מבער Dremel Versaflame עד להתכתם. הנח טיפה ממוט הריתוך על כל קצה של החישוק. כאשר קצוות החישוק יתחממו מספיק, מוט הריתוך יינתך ויטפטף על קצה החישוק.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

שלב 4
בזמן שקצהו של מוט הריתוך עדיין במצב מותך, גרד את מוט הריתוך המותך באמצעות מוט גירוד מפלדת אל-חלד כדי להסיר את החמצון שנוצר מתחת לטיפה המותכת של מוט הריתוך. כך תוכל לוודא שהטיפה ממוט הריתוך תתמזג עם האלומיניום. סגור את החישוק והדק אותו למקומו באמצעות מלחצי Dremel או מכשיר דומה, ואז חמם שוב את מקום החיבור עד שהוא יגיע לנקודת התכה ושני קצוות החישוק יותכו יחד במקום המפגש. הוסף עוד חתיכות ממוט הריתוך, במקרה הצורך. תוכל למצוא הדרכות מפורטות באתר YouTube שיסייעו לך בפעולת הריתוך.

שלב 5
קח מוט אלומיניום באורך מטר שישמש כאחד המוטות האנכיים של הסורג. מקם את החישוק הראשון בגובה 6.5 ס"מ, את החישוק השני בגובה 50 ס"מ, ואת החישוק השלישי בגובה 93.5 ס"מ. חזור על התהליך עם מוט אלומיניום נוסף באורך מטר.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

שלב 6
חתוך 3 מוטות אלומיניום באורך 50 ס"מ באמצעות מכשיר Dremel DSM20 ודיסקית החיתוך למתכת ולפלסטיק, כפי שעשית בשלב 2. אלו הם המוטות האופקיים. סמן את המקומות שבהם יתחברו המוטות האופקיים אל המוטות האנכיים, בגובה של 12.5, 25 ו-‏37.5 ס"מ של המוטות האופקיים. כמו כן, סמן במוטות האנכיים שאותם ריתכת לחישוקים, בגובה של 0 ס"מ, 44 ס"מ ו-‏87.5 ס"מ, את המקומות שבהם יתחברו אל המוטות האופקיים. כעת רתך את המוטות האופקיים אל המוטות האנכיים.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

שלב 7
קח שני מוטות אלומיניום באורך מטר ורתך אותם לכל צד באמצעות מבער Dremel Versaflame כך שייווצרו מוטות אנכיים חיצוניים בצדדים. קח מוט אלומיניום נוסף באורך מטר וכופף אותו לקשת ליציאת חלקו העליון של המתלה. מומלץ להשתמש במכסה של פח אשפה כדי לכופף סביבו את המוט. רתך את קצותיו למוטות האנכיים החיצוניים שבצדדים. קח מוט אלומיניום אחד באורך מטר, הוסף לו מוט באורך 36.5 ס"מ, ורתך אותם יחד (כשהאחד ממשיך את השני) ליצירת המוט האנכי המרכזי. רתך את כל נקודות ההשקה של המוט המרכזי עם המוטות האחרים. רתך שני מוטות באורך 32.5 ס"מ כל אחד לשני המוטות האנכיים האחרים, כהמשך שלהם. לבסוף, הוסף שני מוטות תמיכה באורך 11 ס"מ כל אחד לכל חישוק x‏ 6 חישוקים כך שיתקבלו 12 מוטות בסך הכול.

שלב 8
לאחר שסיימת להרכיב את המבנה, הכן עלה על ענף והלחם אותו אל הקצה העליון של הקשת. לשם כך, חתוך מוט אלומיניום אחד באורך 80 ס"מ, כופף אותו ביד באמצעו לצורת האות V וצור בקצוותיו צורות המחקות צורות של גבעולים, שאליהם תחבר את עלי המתכת. כדי להכין עלים, צייר עלים בצורת יהלום על גבי לוח אלומיניום דק מאוד בעובי מילימטר, חתוך אותם באמצעות מכשיר Dremel 3000 ודיסקית Dremel EZ SpeedClic SC456 לחיתוך מתכת על ציר SC402, ורתך אותם אל גבעולי האלומיניום באמצעות מבער Dremel Versaflame.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

שלב 9
תוכל להשאיר את הסורג בצבע כסף או לרסס אותו בצבע שחור כך שהוא יבלוט על גבי הקיר הלבן. תלה את הסורג על הקיר באמצעות ווים או תושבות מתכת. תלה על הסורג עציצי טרקוטה מזוגגת או עציצי פלסטיק ששתלת בהם פירות וירקות.

הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….
הכנת מתלה לעציצים עבור קיר המרפסת….

ם אחרים מוצרי

  • מוטות אלומיניום לריתוך
  • מוט גירוד מפלדת אל-חלד
  • 4 x תושבות מתכת, משקפי מגן
  • 14 מוטות מתכת בעובי 6 מ"מ ובאורך מטר
  • עציצים
  • קומפוסט
  • שתילי עגבניות, פלפלים ותותים
  • סרט מדידה
  • עפרון ונייר, נייר דבק