איזה תוסף

מתאים לאיזה כלי?

איזה תוסף מתאים לאיזה כלי?