Garantija

Visi Dremel elektriniai prietaisai yra kruopščiai patikrinami, išbandomi ir griežtai kontroliuojami Dremel kokybės kontrolės tarnyboje. Todėl Dremel suteikia garantiją Dremel elektriniams prietaisams. Ši garantija nevaržo jūsų teisių į garantiją pagal jūsų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su pardavėju, įskaitant teisės aktuose numatytų jūsų teisių.

1. Mūsų garantija pagal toliau nurodytas sąlygas (Nr. 2 - 7) apima nemokamą prietaiso defektų pašalinimą, jeigu yra galima patikrinti, jog defektai atsirado garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų ar gamybos kokybės trūkumo.

2. Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, o prietaisus naudojant komerciniais ar profesiniais tikslais - 12 mėnesių. Garantinis laikotarpis prasideda nuo to momento, kai prietaisas yra įsigyjamas naujas. Garantijos laikotarpio pradžios data yra data nurodyta originaliame pardavimo dokumente.

3. Garantija netaikoma:

• Prietaiso priedam ar dalim, kurios dėvisi ir kurios buvo paveiktos dėl naudojimo ar kitokio natūralaus susidėvėjimo, ir prietaiso defektams, kurie atsirado dėl jų naudojimo ar kitokio natūralaus susidėvėjimo

• Prietaiso defektams, kurie atsirado dėl to, kad prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijų, prietaisas buvo naudojamas netinkamai, neįprastoje aplinkoje, netinkamomis veikimo sąlygomis, buvo veikiamas perkrovų arba nebuvo tinkamai atliekamas techninis aptarnavimas ar priežiūra

• Prietaiso defektams, kurie atsirado dėl to, kad buvo naudojami priedai ar atsarginės dalys, kurie nėra originalūs Bosh priedai ar dalys

• Prietaisams, kurie buvo pakeisti arba papildyti

• Kai yra nedidelių nukrypimų nuo nurodytos kokybės, kurie neturi įtakos prietaiso vertei bei funkcionalumui

4. Defektai, kuriems yra taikoma ši garantija, bus šalinami nemokamai sutaisant netinkamos kokybės prietaisą arba pakeičiant jį veikiančiu prietaisu (tai gali būti ir naujesnio modelio prietaisas). Pakeisti prietaisai arba dalys taps mūsų nuosavybe.

5. Reikalavimai dėl garantijos turi būti pareikštos per garantijos laikotarpį. Visiškai sukomplektuotas prietaisas kartu su originaliu prekės pardavimą patvirtinančiu dokumentu su nurodyta prietaiso pirkimo data ir prietaiso pavadinimu turi būti pristatytas arba atsiųstas pardavėjui arba viename iš klientų aptarnavimo centrų, nurodytų www.dremeleurope.com. Dalinai ar visiškai išardyti prietaisai negali būti pristatomi ar atsiunčiami reiškiant reikalavimus dėl garantijos. Jei prietaisas pardavėjui ar Klientų aptarnavimo tarnybai yra atsiunčiamas, transporto kaštai ir rizika tenka jums.

6. Kitokie reikalavimai, nei šios garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, pagal mūsų garantiją yra negalimi.

7. Prietaiso garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas dėl paslaugų, kurios teikiamos pagal šią garantiją.

Aukščiau nurodytos garantijos galioja tik Europoje pirktiems ir naudojamiems prietaisams. Nacionalinė teisė bus taikoma šiai garantijai, išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Nyderlandai

Vasaris 2018

Tell a friend button