1 Piedāvātājs

1.1 Atbildīgs par Dremel tīmekļa vietnēm

1.1.1 Nosaukums un adrese

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Powertools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

2 Tiesiskie norādījumi

2.1 Dremel-grupas (Dremel) tiesiskie norādījumi

2.1.1 © Autortiesības

Visas tiesības paturētas. Teksta, attēlu, grafiku, skaņas, animāciju un video, kā arī to secību Dremel tīmekļa vietnēs, aizsargā autortiesības un citi aizsardzības likumi. Šīs tīmekļa vietnes sa-turu nedrīkst kopēt, pavairot, izmainīt, lai izmantotu komerciāliem nolūkiem, vai nodot trešajām personām. Bez tam dažas Dremeltīmekļa vietnes satur attēlus, kuru autortiesības pieder trešajam personām.

2.1.2 Preču zīmes apraksts

Kamēr nav norādīta cita informācija, visi zīmoli Dremel tīmekļa vietnē tiek aizsargāti atbilstoši prečzīmju tiesībām. Tas īpaši attiecas uz Dremelzīmoliem, etiķetēm, firmas logo un emblēmām. Mūsu tīmekļa vietnēs izmantotās preču zīmes un noformēšanas elementi ir Robert Bosch Power Tools GmbH, Vācija, inte-lektuālais īpašums.

2.1.3 Garantijas apraksts

Šī tīmekļa vietne ir sastādīta ar lielāko iespējamo rūpību. Tomēr nevar garantēt, ka tajā esošajā informācijā nebūs kļūdu un neprecizitāšu. Katra atbildība par bojājumiem, kas tieši vai netieši ro-das no tīmekļa vietnes lietošanas, ir izslēgta, tiktāl tas netiek pamatots ar Dremel nodomu vai rupju nevērību.

2.1.4 Licences apraksts

Dremel tīmekļa vietnē esošie intelektuālie īpašumi, tādi kā patenti, preču zīmes un autortiesības, ir aizsargāti. Šajā timekļa vietnē netiek izsniegtas licences, lai izmantotu Dremel-grupas (Dre-mel) vai trešo personu intelektuālo īpašumu.

3 Datu aizsardzība

1. Datu aizsardzības norādījumi
BOSCH POWER TOOLS B.V. (turpinājumā „DREMEL” vai „mēs”, vai „mums”) priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī „tiešsaistes piedāvājums”) un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

2. DREMEL respektē jūsu privāto sfēru
Jūsu privātās sfēras aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga un to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.

3. Atbildīgā persona
Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir DREMEL; izņēmumi izklāstīti šajos datu aizsardzības noteikumos.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

4.1. Apstrādātās datu kategorijas
Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

 • • komunikācijas informācija (piemēram, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, adrese, IP adrese);

4.2. Pamatprincipi
Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

4.2.1. – Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ
(Tiesiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

4.2.2. – Pašreklāma un trešās puses reklāma, kā arī tirgus izpēte un darbības rādiusa mērīšana likumā atļautajā apmērā vai pamatojoties uz piekrišanu
(Tiesiskais pamats: piekrišana/likumiska interese no mūsu puses attiecībā uz tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

4.2.3. – Produktu vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai tālruni, ja vien tam saņemta jūsu piekrišana
(Tiesiskais pamats: piekrišana).

Piezīme: ja aptaujāšanai piesaistām tirgus izpētes institūtu, tas darbojas tikai mūsu uzdevumā un saskaņā ar mūsu instrukcijām.

4.2.4. – Loteriju vai atlaižu akciju īstenošana saskaņā ar attiecīgajiem loteriju noteikumiem vai atlaižu akcijas noteikumiem
(Tiesiskais pamats – līguma izpilde).

4.2.5. – Informatīvā izdevuma nosūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai īsziņu/multiziņu
(Tiesiskais pamats: piekrišana).

4.2.6. – Kopienas darbība reģistrētiem darbiniekiem ar mērķi [papildināt kopienas mērķus]
(Tiesiskais pamats: līguma izpilde)

4.2.7. – Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana
(Tiesiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

4.3. Žurnālfaili
Katru reizi lietojot internetu, no jūsu interneta pārlūka automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs neilgu laiku saglabājam traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, nesankcionētas piekļuves mēģinājumu izmeklēšanai) un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas jāuzglabā pierādījumiem, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfaili (bez adreses vai bez pilnīgas adreses) tiek izmantoti arī analīzes nolūkos; skatīt sadaļu par tīmekļa analīzi.

Žurnālfailos tiek saglabāta īpaši šāda informācija:

 • • galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
 • • tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);
 • • pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
 • • izgūto datņu vai informācijas nosaukums;
 • • izguves datums, laiks, kā arī ilgums;
 • • pārsūtīto datu daudzums;
 • • operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot uzinstalētās pievienojumprogrammas (piemēram, spraudnim Flash Player);
 • • http statusa kods (piemēram, „pieprasījums sekmīgs” vai „pieprasītā datne nav atrasta”).

4.4. Datu nodošana tālāk

4.4.1. Datu nodošana citām atbildīgajām personām
Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā par apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati trešajām personām tiek nodoti, balstoties uz likumisko interesi, tas tiek izklāstīts datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

4.4.2. Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)
Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.5. Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ
Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju pastāv tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanās) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

4.6. Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi
Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).

5. Loterijas vai atlaižu akcijas
Ja piedalāties mūsu rīkotā loterijā vai atlaižu akcijā, mēs izmantojam jūsu datus laimesta paziņošanai un mūsu produkta reklāmai likumā atļautajā apmērā vai attiecīgi ciktāl no jums saņemta piekrišana. Informācija par loterijām vai atlaižu akcijām detalizēti atrodama attiecīgajos dalības noteikumos.

6. Sīkdatņu izmantošana

6.1. Vispārīga informācija
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, apmeklējot tiešsaistes piedāvājumu. Ja atverat šo tiešsaistes piedāvājumu vēlreiz, jūsu pārlūkprogramma nosūta sīkdatņu saturu atpakaļ attiecīgajam piedāvātājam un šādi ļauj atkal identificēt ierīci. Sīkdatnes palīdz mums optimāli pielāgot tiešsaistes piedāvājumu tieši jums un atvieglot jums tā lietošanu.

6.2. Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, saņemsiet vaicājumu sīkdatņu slāņa uznirstošajā logā (Cookie-Layer Pop Up), vai atļaujat sīkdatņu lietošanu, kas iestatītas mūsu vietnē, vai arī vēlaties tās iestatījumos izslēgt.

Ja izlemsiet neatļaut sīkdatnes, jūsu pārlūkprogrammā tiks iestatīta nepiekrišanas sīkdatne („Opt-Out Cookie”). Šī sīkdatne paredzēta tikai jūsu iebilduma pakārtošanai. Tomēr, izslēdzot sīkdatnes, dažas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepiekrišanas sīkdatni („Opt-Out Cookie”) var lietot tikai tajā pārlūkprogrammā, no kuras tā ir iestatīta. Ja izdzēšat sīkdatnes vai izmantojat citu pārlūkprogrammu vai citu galiekārtu, nepiekrišanas („Opt-Out”) jāiestata no jauna.

Iestatīšana nav iespējama tām sīkdatnēm, ko iestatījuši citi piedāvātāji, kad apmeklējat trešās puses tīmekļa vietnes.

Tomēr savā pārlūkprogrammā jebkurā laikā varat izdzēst visas sīkdatnes. Informāciju par to meklējiet pārlūkprogrammas palīdzības funkcijās. Arī tā rezultātā atsevišķas funkcijas var nebūt pieejamas.

Turklāt šādā tīmekļa vietnē pastāv iespēja pārvaldīt un deaktivizēt trešo piedāvātāju sīkdatņu lietošanu:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Šo tīmekļa vietni nepārvaldām mēs, tāpēc nevaram uzņemties atbildību par to un nevaram ietekmēt saturu un pieejamību.

6.3. Mūsu izmantoto sīkdatņu pārskats
Šajā sadaļā sniegts mūsu izmantoto sīkdatņu pārskats.

6.3.1. Obligāti nepieciešamās sīkdatnes
Noteiktas sīkdatnes nepieciešamas, lai mēs varētu nodrošināt mūsu tiešsaistes piedāvājumu. Šajā kategorijā ietilpst, piemēram,

 • • sīkdatnes, kas kalpo mūsu lietotāju identifikācijai vai autentifikācijai;
 • • sīkdatnes, kas uz laiku saglabā noteiktus lietotāju ievadītos datus (piemēram, preču groza saturu vai tiešsaistes veidlapu);
 • • sīkdatnes, kas saglabā noteiktas lietotāju preferences (piemēram, meklēšanas un valodas iestatījumus);
 • • sīkdatnes, kas saglabā datus, lai nodrošinātu video un audio satura netraucētu atskaņošanu.

6.3.2. Analīzes sīkdatnes
Mēs izmantojam analīzes sīkdatnes, lai varētu reģistrēt un statistiski izvērtēt mūsu lietotāju lietošanas ieradumus (piemēram, reklāmkarogi, uz kuriem noklikšķināts, apmeklētās tīmekļa vietnes, meklēšanas pieprasījumi).

6.3.3. Reklāmas sīkdatnes
Mēs izmantojam arī sīkdatnes reklāmas nolūkos. Ar šo sīkdatņu palīdzību izveidotos lietošanas paradumu profilus (piemēram, reklāmkarogi, uz kuriem noklikšķināts, apmeklētās tīmekļa vietnes, meklēšanas pieprasījumi) mēs izmantojam, lai parādītu jums reklāmu vai piedāvājumus, kas piemēroti jūsu interesēm („uz interesi balstīta reklāma”).

6.3.4. Trešās puses reklāmas sīkdatnes
Mēs atļaujam arī citiem uzņēmumiem iegūt mūsu lietotāju datus ar reklāmas sīkdatņu palīdzību. Tas palīdz mums un trešajām pusēm parādīt mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietotājiem uz interesi balstītu reklāmu, kas balstās uz jūsu lietošanas paradumu analīzi (piemēram, reklāmkarogi, uz kuriem noklikšķināts, apmeklētās tīmekļa vietnes, meklēšanas pieprasījumi) kopumā un neaprobežojoties ar mūsu tiešsaistes piedāvājumu.

6.3.5. Konversijas sīkdatnes
Mūsu „Conversion Tracking” partneri ievieto sīkdatnes jūsu datorā („Conversion Cookie”), ja esat nonākuši mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot attiecīgā partnera izvietoto reklāmu. Šīs sīkdatnes parasti zaudē spēku pēc 30 dienām. Ja apmeklējat noteiktas mūsu vietnes un sīkdatne vēl nav zaudējusi spēku, mēs un attiecīgais „Conversion Tracking” partneris var konstatēt, ka kāds noteikts lietotājs ir uzklikšķinājis uz reklāmas un šādi nonācis mūsu vietnē. Ar konversijas sīkdatnēm iegūtā informācija paredzēta, lai izveidotu konversijas statistiku un uzzinātu kopējo lietotāju skaitu, kuri uzklikšķinājuši uz konkrētās reklāmas un nonākuši vietnē, kurā tiek izmantots „Conversion-Tracking-Tag”.

6.3.6. Izsekošanas sīkdatnes saistībā ar sociālajiem spraudņiem
Dažādās mūsu tiešsaistes piedāvājuma vietnēs iesaistīts citu piedāvātāju (piemēram, Facebook, Twitter) saturs un pakalpojumi, un viņi var no savas puses izmantot sīkdatnes un aktīvos komponentus. Mēs neveram ietekmēt personas datu apstrādi, ko veic šie piedāvātāji. Detalizēta informācija par sociālajiem spraudņiem atrodama sadaļā Sociālie spraudņi.

7. Tīmekļa analīze
Mums nepieciešama statistiska informācija par mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietošanu, lai varētu veidot to lietotājiem draudzīgāku, veikt darbības rādiusa mērīšanu un tirgus izpēti.

Šim nolūkam mēs izmantojam šajā sadaļā aprakstītos tīmekļa analīzes rīkus.

Ar šiem rīkiem un ar analīzes sīkdatņu vai žurnālfailu izvērtēšanas palīdzību izveidotie lietotāju profili netiek saistīti ar personas datiem. Rīki vai nu vispār neizmanto lietotāju IP adreses, vai saīsina tās uzreiz pēc iegūšanas.

Rīku piedāvātāji apstrādā datus tikai kā pasūtījuma apstrādātāji saskaņā ar mūsu norādījumiem un ne saviem mērķiem.

Turpinājumā sniegta informācija par katra rīka attiecīgo piedāvātāju un to, kā varat iebilst datu iegūšanai un apstrādei, kas tiek veikta ar šo rīku.

Attiecībā uz rīkiem, kas strādā ar nepiekrišanas („Opt-Out”) sīkdatnēm, jāievēro, ka nepiekrišanas („Opt-Out”) funkcija ir attiecināta uz ierīcēm vai pārlūkprogrammu un pamatā ir spēkā tikai izmantotajā galiekārtā vai pārlūkprogrammā. Ja izmantojat vairākas galiekārtas vai pārlūkprogrammas, nepiekrišana („Opt-Out”) jāiestata katrā atsevišķā galiekārtā un katrā izmantotajā pārlūkprogrammā.

Turklāt varat arī nepieļaut lietotāju profilu veidošanu kopumā, vispārīgi deaktivizējot sīkdatņu lietošanu; skatīt sadaļu Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana.

7.1. WebTrends
WebTrends nodrošina WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, ASV.

Jūs varat iebilst pret datu iegūšanu vai apstrādi ar šo rīku, izmantojot izvēles („Opt-Out”) iespēju šajā saitē: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. Monetate
Monetate nodrošina Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, ASV.

Jūs varat iebilst datu iegūšanai vai izvērtēšanai ar šo rīku, izmantojot [pievienot individuālu risinājumu].

7.3. Google Analytics
Google Analytics nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Mēs izmantojam Google Analytics ar Google piedāvāto papildfunkciju IP adrešu anonimizācijai. Google jau parasti Eiropas ietvaros un tikai izņēmuma gadījumos ASV saīsina IP adreses un saglabā tikai saīsinātā formā.

Jūs varat iebilst datu iegūšanai vai izvērtēšanai ar šo rīku, lejupielādējot un instalējot dotajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Retargeting rīku izmantošana
Lai optimizētu mūsu tiešsaistes mārketingu, mēs izmantojam Retargeting tehnoloģijas. Ar to palīdzību tiešsaistes piedāvājums tiks izveidots jums saistošāks un pielāgots jūsu vajadzībām. Šim nolūkam mēs izmantojam tālāk minētos rīkus.

Ar šiem rīkiem un ar reklāmas sīkdatņu vai trešās puses reklāmas sīkdatņu, tā saukto tīmekļa bāksignālu (Web Beacons) (neredzamas grafikas, kas tiek sauktas arī par pikseļiem vai tīmekļa informatoriem) vai līdzīgu tehnoloģiju palīdzību izveidotie lietotāju profili netiek saistīti ar personas datiem.

Piedāvātāji izmanto šos rīkus, lai lietotājiem mūsu tiešsaistes piedāvājumā un trešās puses piedāvājumā parādītu uz interesi balstītu reklāmu un lai kontrolētu, cik bieži lietotāji redz noteiktu reklāmu. Atbildīgais par datu apstrādi saistībā ar rīkiem ir attiecīgais piedāvātājs. Ja nepieciešams, rīku piedāvātāji nodot informāciju arī trešajām pusēm iepriekš minētajos nolūkos.

Rīki vai nu vispār neizmanto lietotāju IP adreses, vai saīsina tās uzreiz pēc iegūšanas.

Pie katra rīka atrodama informācija par tā piedāvātāju un par to, kā varat iebilst datu iegūšanai ar šo rīku.

Attiecībā uz rīkiem, kas strādā ar nepiekrišanas („Opt-Out”) sīkdatnēm, jāievēro, ka nepiekrišanas („Opt-Out”) funkcija ir attiecināta uz ierīcēm vai pārlūkprogrammu un pamatā ir spēkā tikai izmantotajā galiekārtā vai pārlūkprogrammā. Ja izmantojat vairākas galiekārtas vai pārlūkprogrammas, nepiekrišana („Opt-Out”) jāiestata katrā atsevišķā galiekārtā un katrā izmantotajā pārlūkprogrammā.

Turklāt varat arī nepieļaut lietotāju profilu veidošanu kopumā, vispārīgi deaktivizējot sīkdatņu lietošanu; skatīt sadaļu Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana.

Papildu informācija par uz interesēm balstītu reklāmu atrodama patērētāju portālā http://www.meine-cookies.org. Izmantojot doto saiti uz šo portālu, turklāt varat apskatīt aktivizācijas stāvokli attiecībā uz dažādu piedāvātāju rīkiem un iebilst jūsu datu iegūšanai vai apstrādei ar šo rīku: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Centralizēta iebilduma iespēja dažādiem rīkiem, jo īpaši ASV/Amerikas piedāvātāju, pieejama arī šajā saitē: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Specifiski tiek izmantoti šādi rīki:

8.1. Google AdSense
Google AdSense piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Papildu informācija par šo rīku atrodama šeit.

Jūs varat iebilst datu iegūšanai vai izvērtēšanai ar šo rīku, izmantojot Google [lietošanas norādījumus].

8.2. Doubleclick
Doubleclick piedāvātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Papildu informācija par šo rīku atrodama šeit.

Jūs varat iebilst datu iegūšanai vai izvērtēšanai ar šo rīku, izmantojot Google [lietošanas norādījumus].

9. Sociālie spraudņi
Mūsu tiešsaistes piedāvājumā tiek izmantoti dažādu sociālo tīklu sociālie spraudņi; tie atsevišķi aprakstīti šajā sadaļā.

Izmantojot šos spraudņus, jūsu interneta pārlūkprogramma izveido tiešo savienojumu ar attiecīgo sociālo tīklu serveriem. Tādējādi attiecīgais piedāvātājs saņem informāciju, ka jūsu interneta pārlūkprogramma atvērusi attiecīgo mūsu tiešsaistes piedāvājuma vietni, kaut arī jums nav lietotāja konta pie piedāvātāja vai pašlaik neesat tajā pieteikušies. Žurnālfailus (ieskaitot IP adresi) jūsu interneta pārlūkprogramma nosūta tieši attiecīgā piedāvātāja serverim un tur, ja nepieciešams, saglabā. Piedāvātāja vai tā servera atrašanās vieta var būt ārpus ES vai EEZ (piemēram, ASV).

Spraudņi veido sociālo tīklu piedāvātāju patstāvīgus paplašinājumus. Tāpēc mēs nevaram ietekmēt sociālo tīklu piedāvātāju ar spraudņu palīdzību iegūto un saglabāto datu apmēru.

Datu iegūšanas, tālākās apstrādes un izmantošanas mērķi un apmēru sociālajā tīklā, kā arī ar to saistītās tiesības un iestatīšanas iespējas jūsu privātās sfēras aizsardzībai skatiet attiecīgā sociālā tīkla datu aizsardzības norādījumos.

Ja nevēlaties, ka sociālo tīklu piedāvātāji saņem datus par šo tiešsaistes piedāvājumu un tos eventuāli saglabā vai izmanto tālāk, neizmantojiet šos spraudņus.

9.1. Ar tā saukto dubultklikšķa risinājumu (nodrošina Heise Medien GmbH & Co. KG) mēs jūs aizsargājam pret to, ka mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu pēc noklusējuma reģistrē un izvērtē sociālo tīklu piedāvātāji. Ja atverat kādu mūsu interneta vietni, kas satur šādus spraudņus, sākotnēji tie ir deaktivizēti. Tikai tad, ja uzklikšķinat uz attiecīgās pogas, spraudņi tiek aktivizēti.

9.2. Facebook spraudņi
Facebook vietni www.facebook.com uztur Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV, un vietni www.facebook.de uztur Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Īrija („Facebook”). Facebook spraudņu pārskats un to izskats atrodams šeit: http://developers.facebook.com/plugins; Informācija par Facebook datu aizsardzību atrodama šeit: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. Twitter spraudņi
Twitter uztur Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV („Twitter”). Twitter spraudņu pārskats un to izskats atrodams šeit: https://twitter.com/about/resources/buttons; Informācija par Twitter datu aizsardzību atrodama šeit: https://twitter.com/privacy.

9.4. Google+ spraudņi
Google+ uztur Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Google+ spraudņu pārskats un to izskats atrodams šeit: https://developers.google.com/+/plugins; Informācija par Google+ datu aizsardzību atrodama šeit: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. Pinterest spraudņi
Pinterest uztur Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, ASV („Pinterest”). Pinterest spraudņu pārskats un to izskats atrodams šeit: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Informācija par Pinterest datu aizsardzību atrodama šeit: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. Instagram spraudņi
Instagram uztur Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ASV („Instagram”). Instagram spraudņu pārskats un to izskats atrodams šeit: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Informācija par Instagram datu aizsardzību atrodama šeit: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. „Social Sign In” (pieteikšanās, izmantojot sociālos tīklus)
Mēs piedāvājam iespēju mūsu tiešsaistes piedāvājumā pieteikties ar „Social-Sign In”, piemēram, Facebook-Connect un Twitter.

Lai reģistrētos, jūs tiksiet pāradresēts uz attiecīgā sociālā tīkla vietni, kur varat pieteikties, izmantojot savus minētās sociālā tīkla pieteikšanās datus. Tādējādi jūsu konts attiecīgajā sociālajā tīklā tiek sasaistīts ar mūsu pakalpojumu. No attiecīgā sociālā tīkla mums tiek pārsūtīta jūsu publiskā profila informācija, e-pasta adrese un jūsu sociālā tīkla draugu identifikācijas kodi, kā arī eventuāli citi dati.

Savukārt, reģistrācijai izmantotais sociālais tīkls saņem jūsu pieteikšanās statusu, pārlūkprogrammas informāciju un jūsu IP adresi. Sociālā tīkla piedāvātāja vai tā servera atrašanās vieta var būt ārpus ES vai EEZ (piemēram, ASV).

Ja nevēlaties, lai notiktu datu apmaiņa starp mums un sociālajiem tīkliem, neveiciet pieteikšanos, izmantojot sociālo tīklu reģistrācijas pakalpojumus, bet piesakieties, izmantojot mūsu pieteikšanās pakalpojumu.

11. YouTube
Šajā tiešsaistes piedāvājumā tiek izmantota video platforma YouTube, ko uztur YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ASV („YouTube”). YouTube ir platforma, kas ļauj atskaņot audio un video datnes.

Ja atverat attiecīgo mūsu piedāvājuma vietni, iesaistītais YouTube atskaņotājs izveido savienojumu ar YouTube, lai varētu pārsūtīt un atskaņot video un audio datnes. Šādā gadījumā dati tiek nodoti arī YouTube kā atbildīgajai personai. Mēs neatbildam par šo datu apstrādi, ko veic YouTube.

Papildu informācija par savākto datu apmēru un mērķi, tālāko apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube, par jūsu tiesībām un atlasāmajām datu aizsardzības opcijām atrodama YouTube datu aizsardzības norādījumos.

12. Informatīvais izdevums

12.1. Informatīvais izdevums ar pieteikšanos; atsaukšanas tiesības
Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros varat abonēt informatīvo izdevumu. Šim nolūkam mēs izmantojam metodi „Double Opt-In” (dubultais lietotāja apstiprinājums), kas nozīmē, ka mēs nosūtīsim jums informatīvo izdevumu e-pasta ziņojumā, uz mobilajiem ziņojumu pakalpojumiem (piemēram, WhatsApp), īsziņā vai pašpiegādes paziņojumā tikai pēc tam, kad saņemsim nepārprotamu jūsu piekrišanu, noklikšķinot uz saites paziņojumā par informatīvā izdevuma pakalpojuma aktivizēšanu. Ja vēlāk vairs nevēlaties saņemt informatīvo izdevumu, abonēšanu jebkurā laikā varat pārtraukt, atsaucot savu piekrišanu. Informatīvā izdevuma atsaukšana notiek, izmantojot saiti, kas ietverta informatīvajā izdevumā, vai attiecīgā tiešsaistes piedāvājuma pārvaldīšanas iestatījumos. Alternatīvā variantā, lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

13. Ārējās saites
Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Uzklikšķinot uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, uzklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.

14. Drošība
Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas atklāšanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.

15. Lietotāju tiesības
Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:
Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat īstenot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības:
Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot vai dzēst tos.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:
Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebildums pret datu apstrādi:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Iebildums pret tiešo mārketingu:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos („Iebildums reklāmai”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ iespējama pārklāšanās starp jūsu atsaukumu un jūsu datu lietošanu aktuāli notiekošas kampaņas ietvaros.

Iebildums pret datu apstrādi, ja ir tiesiskais pamats „likumiskā interese”:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, ciktāl tā balstās tiesisko pamatu – likumiskā interese. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Piekrišanas atsaukšana:
Ja sniedzat mums savu piekrišanu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā ar uz priekšu vērstu spēku. Datu apstrādes regularitāte līdz atsaukšanai paliek neskarta.

15.1. Datu pārnesamība:
Jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

15.2. Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm:
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Valsts pilnvarotā persona par datu aizsardzību un informācijas brīvību

Adrese:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas
Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.

17. Kontakti
Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā „Atbildīgā persona”.

Jūsu tiesību īstenošanai, paziņošanai par datu aizsardzības incidentiem, kā arī ierosinājumiem un sūdzībām par jūsu personas datu apstrādi iesakām vērsties pie mūsu koncerna pilnvarotās personas par datu aizsardzību:

Matiass Gēbels (Matthias Goebel)
koncerna pilnvarotais par datu aizsardzību
Bosch grupas informācijas drošība un datu aizsardzība (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
VĀCIJA
vai
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com
vai
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Sastādīts: 01.05.2018

4 Tehnika

4.1 Tehniskie priekšnosacījumi

Lai mūsu tīmekļa vietnes tiktu optimāli attēlotas un Jūs varētu izmantot visas funkcijas, lūdzu ievērojiet šādus norādījumus:

4.1.1 Pārlūkprogramma

Mēs iesakām izmantot šādas pārlūkprogrammas versijas: Internet Explorer, sākot ar 8 x, Mozilla Firefox, sākot ar 10 x, Google Chrome, sākot ar 18.0.x, kā arī Safari, sākot no 5.x. Izmantojot vecākas pārlūkprogrammu versijas (piemēram, Internet Explorer 6), dažos gadījumos var tikt ierobežotas mūsu piedāvājuma funkcijas.

4.1.2 Flash® Player

Dažas Dremel tīmekļa vietnes satur animācijas, kas tiek realizētas ar Flash®. Lai animācijas varētu parādīt, Jums ir nepieciešams Flash® Player, sākot ar versiju 10, ko Jūs varat leju-pielādēt šeit www.adobe.com

4.1.3 Adobe® Reader

Dažas Dremel tīmekļa vietnes satur PDF-dokumentus. Lai varētu aplūkot šo dokumentu, Jums ir nepieciešams Adobe® Reader, ko Jūs varat lejupielādēt šeit: www.adobe.com

4.1.4 JavaScript

Dažām funkcijām Dremel tīmekļa vietnēs ir nepieciešama pārlūkprogramma ar JavaScript. Tādēļ mēs Jums iesakām, aktivizēt JavaScript Jūsu pārlūkprogrammā.

4.1.5 Sīkdatnes

Dažām funkcijām Dremel tīmekļa vietnēs ir nepieciešama sīkdatņu izmantošana. Tādēļ mēs Jums iesakām, atļaut sīkdatņu lietošanu savā pārlūkprogrammā. Papildus norādījumus par sīk-datņu izmantošanu Jūs saņemsiet nodaļā Dremel-grupas Datu aizsardzības norādījumi.

Ja vēlaties vairāk zināt par mūsu ievietotajām sīkdatnēm, nospiediet lūdzu uz saites kājenē „Sīk-datņu iestatījumi". Saite "Sīkdatņu iestatījumi" sniedz Jums vairāk informācijas, attiecīgi, izman-totās sīkdatnes. Papildus tam Jūs varat iestatīt, kuras sīkdatnes Jūs vēlaties izmantot

Tell a friend button