Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring

1. Personvernmerknader
BOSCH POWER TOOLS B.V. (heretter „DREMEL“ eller "vi" eller "oss") gleder seg over ditt besøk på våre nettsider og mobilapplikasjoner (samlet også kalt "online-tilbud") og over din interesse for vår bedrift og våre produkter.

2. DREMEL respekterer din personlige sfære
Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre online-tilbud, fortrolig og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.

3. Ansvarlig instans
DREMEL; er den ansvarlige instansen for behandling av dine data. Unntakene er forklart i disse personvernmerknadene.

Våre kontaktdata er som følger:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Innhenting, behandling og bruk av persondata

4.1. Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier blir behandlet:

 • Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefon, e-post, adresse, IP-adresse)

4.2. Prinsipper
Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, altså f.eks. navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakt-, bestillings- og avregningsdata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.2.1. – For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner
(Rettslige grunnlag: Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser innen datasikkerhet og berettiget interesse for korrigering av feil og sikkerheten til våre tilbud).

4.2.2. – Egenreklame og ekstern reklame samt markedsforskning og rekkeviddemåling i det lovmessig tillatte omfanget eller samtykkebasert
(Rettslig grunnlag: Samtykke / berettiget interesse fra vår side for direkte markedsføring så lenge dette skjer i samsvar med retningslinjene innen datavern og konkurranserett).

4.2.3. – Produkt- eller kundemeningsmålinger per e-post eller og/eller telefon dersom du uttrykkelig har gitt samtykke til det
(Rettslig grunnlag: samtykke).

Merknad: Dersom vi kobler inn et markedsforskningsinstitutt for meningsmålinger, gjelder dette utelukkende vårt oppdrag og i henhold til våre instrukser.

4.2.4. – Gjennomføring av reklamespill eller rabattaksjoner iht. betingelsene for reklamespill eller betingelsene for rabattaksjoner
(Rettslig grunnlag for kontraktoppfyllelse).

4.2.5. – Utsendelse av et nyhetsbrev med mottakerens samtykke per e-post eller SMS/MMS
(Rettslig grunnlag: samtykke).

4.2.6. – Drift av et fellesskap for påloggede medlemmer med sikte på å [vennligst oppgi fellesskapets formål]
(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse).

4.2.7. – Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter
(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for realisering og beskyttelse av våre rettigheter).

4.3. Loggfiler
Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Vi lagrer disse filene en kort tid, og sletter dem deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep) for et kort tidsrom. Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle..

Loggfilene brukes også til analyseformål (uten IP-adresse eller uten komplett IP-adresse); se avsnittet Webanalyse om dette.

Især lagres følgende opplysninger i loggfilene:

 • – IP-adresse (Internett-protokolladresse) til terminalen som gir tilgang til online-tilbudet;
 • – Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);
 • – Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet;
 • – Navn på de innhentede filene eller opplysningene;
 • – Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;
 • – Overført datamengde;
 • – Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
 • – http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil").

4.4. Videreformidling av data

4.4.1. Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser
Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Du finner detaljer om de rettslige grunnlagene i avsnittet Behandlingsformål og rettslige grunnlag. Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Dersom dataene overføres til tredjepersoner på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernmerknadene.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

4.4.2. Tjenesteleverandører (generelt)
Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester innen salg og markedsføring, kontraktstyring, betalingsavvikling, programmering, datahosting og hotline. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.5. Videreformidling til mottakere utenfor EØS
Vi kan videreformidle persondata også til mottakere som har sitt hovedkontor i såkalte tredjeland, utenfor EØS. Er dette tilfellet, kontrollerer vi før videreformidling at det finnes et egnet personvernnivå hos mottakeren (f.eks. på grunn av en relevansbeslutning fra EU-kommisjonen for vedkommende land eller en avtale om såkalte EU-standardkontraktklausuler med mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til videreformidlingen.

Vi kan gi deg en oversikt over mottakerne i tredjeland og en kopi av de konkret inngåtte bestemmelsene om kontroll av det egnede personvernnivået. Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt til dette.

4.6. Lagringsvarighet; Oppbevaringsfrister
Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt online-tilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). I alle andre tilfeller sletter vi dine persondata med unntak av data som vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og regninger i en bestemt tid på grunn av skatte- og handelsrettslige lagringfrister).

5. Reklamespill eller rabattaksjoner
Hvis du vil delta i et reklamespill eller en rabattaksjon som vi organiserer, bruker vi dine data til å gi melding om gevinsten og til å reklamere for våre produkter i lovlig tillatt omfang hvis du har sagt deg enig i dette. Du finner detaljert informasjon om reklamespillene eller rabattaksjonene i de forskjellige deltakerbetingelsene.

6. Bruk av cookies

6.1. Generelt
Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som lagres når du besøker et online-tilbud på din datamaskin. Hvis du går til dette online-tilbudet på nytt, sender nettleseren cookies-innholdet tilbake til hver tilbyder og gjør det dermed mulig å gjenkjenne terminalen. Avlesningen av cookies gjør at vi kan skape vårt online-tilbud for deg optimalt og gjøre det lettere å benytte det.

6.2. Utkobling og sletting av cookies
Når du besøker våre nettsider, vises et popupvindu der du blir spurt om du tillater cookiene som er plassert på våre nettsider eller om du vil koble dem i innstillingene.

Hvis du beslutter å avvise cookier, blir det satt inn en opt out-cookie i din nettleser. Denne cookien brukes utelukkende til å angi ditt avslag. Utkobling av cookiene har imidlertid medføre at enkelte funksjoner på våre nettsider ikke lenger står til din disposisjon. Vennligst vær oppmerksom på at en opt out-cookie bare gjelder nettleseren der den ble definert. Når du sletter cookies eller bruker en annen nettleser eller en annen terminal, må du foreta opt out-operasjonen på nytt.

Cookies som plasseres av andre tilbydere under ditt besøk på tredjeparters nettsider, omfattes ikke av innstillingsalternativet.

Du kan likevel til enhver tid slette samtlige cookies via din nettleser. Nettleserens hjelpefunksjon inneholder mer informasjon om dette. Også dette kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner ikke lenger står til din disposisjon.

Dessuten kan bruke følgende nettside til å styre og deaktivere cookies gjennom tredjeparttilbydere:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Denne nettsiden driftes ikke av oss, så vi er ikke ansvarlige for den og har ingen innflytelse verken på innhold eller tilgjengelighet.

6.3. Oversikt over cookies som vi bruker
I dette avsnittet finner du en oversikt over cookies som vi bruker.

6.3.1. Obligatoriske cookies
Enkelte cookies er obligatoriske for at vi skal kunne stille vårt online-tilbud til disposisjon på en sikker måte. Denne kategorien omfatter f.eks.

 • – Cookies som brukes til å identifisere eller autentisere våre brukere;
 • – Cookies som midlertidig lagrer bestemte brukerinntastinger (f.eks. innholdet i en handlekurv eller et online-formular);
 • – Cookies som lagrer bestemte brukerpreferanser (f.eks. søk- eller språkinnstillinger);
 • – Cookies som lagrer data for å garantere feilfri gjengivelse av video- eller lydinnhold.

6.3.2. Analyse-cookies
Vi bruker analyse-cookies til å registrere bruksoppførselen (f.eks. reklamebanner det klikkes på, besøkte undersider, utførte søkeforespørsler) til våre brukere og evaluere den i statistisk form.

6.3.3. Reklame-cookies
Vi bruker også cookies til reklameformål. Vi bruker bruksprofilene (f.eks. f.eks. reklamebanner det klikkes på, besøkte undersider, utførte søkeforespørsler) som fremstilles ved hjelp av disse cookiene, til å vise deg reklame eller tilbud som er tilpasset dine interesser ("interessebasert reklame").

6.3.4. Reklame-cookies fra tredjeparter
Vi gjør det også mulig for andre foretak å innhente data fra våre brukere ved hjelp av reklame-cookies. Dette gjør det mulig for oss og tredjepartene å vise brukerne av vårt online-tilbud interessebasert reklame som er basert på en analyse av din globale bruksoppførsel (f.eks. reklamebanner det klikkes på, besøkte undersider, utførte søkeforespørsler) uten å begrense oss til vårt online-tilbud.

6.3.5. Conversion-cookies
Våre conversion tracking-partnere plasserer en cookie på din datamaskin ("conversion cookie") når du kommer til vår nettside via en reklame fra vedkommende partner. Disse cookiene taper vanligvis sin gyldighet etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider vi har laget og cookien ennå ikke er deaktivert, kan vi og vedkommende conversion tracking-partner registrere at en bestemt bruker har klikket på annonsen og dermed ble ført videre til vår side. Opplysningene som innhentes ved hjelp av conversion cookies, brukes til å lage conversion-statistikk og registrere det totale antallet brukere som har klikket på vedkommende annonse og er blitt ført videre til en side som er utstyrt med en conversion tracking-tag.

6.3.6. Tracking av cookies i sammenheng med sosiale plugin-moduler
Enkelte sider i vårt online-tilbud inneholder innhold og tjenester fra andre tilbydere (f.eks. Facebook, Twitter) som på sin side kan bruke cookies og aktive komponenter. Vi har ingen innflytelse på disse tilbydernes behandling av persondata. Du kan lese mer om sosiale plugin-moduler i avsnittet Sosiale plugin-moduler.

7. Webanalyse
Vi trenger statistisk informasjon om bruken av vårt online-tilbud for å gjøre det mer brukervennlig, foreta rekkeviddemålinger og kunne drive markedsforskning.

Til dette formålet bruker vi webanalyseverktøyene som er beskrevet i dette avsnittet.

Bruksprofilene som er laget av disse verktøyene ut fra analyse-cookies eller evaluering av loggfiler, blir ikke slått sammen med persondata. Enten anvender verktøyene ikke brukernes IP-adresser eller så blir disse avkortet like etter datainnhentingen.

Verktøyenes tilbydere behandler bare dataene som oppdragsoperatører i samsvar med våre anvisninger og ikke til egne formål.

Du finner nedenfor opplysninger om hvert verktøy for hver tilbyder og om hvordan du kan motsi deg innhenting og behandling av data via verktøyet.

Ved verktøy som fungerer med opt out-cookies, må du være oppmerksom på at opt out-funksjonen er knyttet til enheter og nettlesere og prinsipielt bare gjelder terminalen eller nettleseren som akkurat nå brukes. Hvis du bruker flere terminaler eller nettlesere, må du aktivere opt-out på hver enkelt terminal og i hver enkelt nettleser som brukes.

Dessuten kan du også globalt hindre at det opprettes bruksprofiler ved å deaktivere bruken av cookies generelt; dette er forklart i avsnittet Utkobling og sletting av cookies.

7.1. WebTrends
WebTrends gjøres tilgjengelige av WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

Du kan nekte innhenting eller evaluering av dine data gjennom dette verktøyet ved å bruke opt out-alternativet under følgende lenke: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. Monetate
Monetate stilles til rådighet av Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.

Du kan nekte innhenting eller evaluering av dine data gjennom dette verktøyet ved å [oppgi individuell løsning].

7.3. Google Analytics
Google Analytics stilles til rådighet av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruker Google Analytics med Googles tilleggsfunksjon for anonymisering av IP-adressen. I denne forbindelse blir IP-adressen vanligvis avkortet av Google innenfor EU og bare i unntakstilfeller først i USA, og den lagres i alle tilfeller bare i avkortet form.

Du kan nekte innhenting eller evaluering av dine data gjennom dette verktøyet ved å laste ned og installere nettleserens plugin-modul som er tilgjengelig under følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Bruk av retargeting-verktøy
Vi bruker såkalte retargeting-teknologier for å optimalisere vår online-markedsføring. Dermed skal online-tilbudet gjøres mer interessant for deg og tilpasses til dine behov. I dette øyemed bruker vi verktøyene som er angitt nedenfor.

Bruksprofilene som genereres av slike verktøy med hjelp av reklame-cookies eller reklame-cookies fra tredjeparter, såkalte "web beacons" (usynlige grafer som også kalles piksler eller tallpiksler) eller sammenlignbare teknologier, blir ikke slått sammen med persondata.

Verktøyene brukes av tilbyderne til å vise våre brukere interessebasert reklame i vårt online-tilbud og i tilbud fra tredjepart og bestemme med hvilken hyppighet brukerne skal se bestemte visninger. Hver tilbyder er ansvarlig for behandlingen av data i sammenheng med verktøyene. Verktøyenes tilbydere gir opplysninger om de ovennevnte formålene eventuelt også til tredjepersoner.

Enten behandler verktøyene ikke brukernes IP-adresser eller så blir disse avkortet like etter datainnhentingen.

Ved hvert verktøy finner du opplysninger om tilbyderen og om hvordan du kan nekte innhenting av data ved hjelp av dette verktøyet.

Ved verktøy som fungerer med opt out-cookies, må du være oppmerksom på at opt out-funksjonen er knyttet til enheter og nettlesere og prinsipielt bare gjelder terminalen eller nettleseren som akkurat nå brukes. Hvis du bruker flere terminaler eller nettlesere, må du aktivere opt-out på hver enkelt terminal og i hver enkelt nettleser som brukes.

Dessuten kan du også globalt hindre at det opprettes bruksprofiler ved å deaktivere bruken av cookies generelt; dette er forklart i avsnittet Utkobling og sletting av cookies.

Du finner flere opplysninger om interessebasert reklame på brukerportalen http://www.meine-cookies.org. Gjennom nedenstående lenke til denne portalen kan du så sjekke statusen for aktivering av verktøyene til de forskjellige tilbyderne og nekte innhenting eller evaluering av dine data via disse verktøyene: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Et sentralt innsigelsesalternativ for forskjellige verktøy, særlig fra amerikanske tilbydere, finnes også på følgende lenke: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Følgende verktøy brukes:
8.1. Google AdSense
Google AdSenses tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Du finner ytterligere informasjon om dette verktøyet her.

Du kan nekte innhenting eller evaluering av dine data gjennom dette verktøyet ved å følge disse [bruksanvisningene ] fra Google.

8.2. Doubleclick
Doubleclicks tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Du finner ytterligere informasjon om dette verktøyet her.
Du kan nekte innhenting eller evaluering av dine data gjennom dette verktøyet ved å følge disse [bruksanvisningene ] fra Google.

8.3. App-analyse
Vi trenger statistisk informasjon om bruken av vårt online-tilbud for å gjøre det mer brukervennlig, foreta rekkeviddemålinger og kunne drive markedsforskning. Til dette formålet bruker vi app-analyseverktøyene som er beskrevet i dette avsnittet.
Bruksprofilene som er generert av disse verktøyene, blir ikke slått sammen med persondataene. Enten anvender verktøyene ikke brukernes IP-adresser eller så blir disse avkortet like etter datainnhentingen.
Verktøyenes tilbydere behandler bare dataene som oppdragsoperatører i samsvar med våre anvisninger og ikke til egne formål.
Du finner nedenfor opplysninger om hvert verktøy for hver tilbyder og om hvordan du kan motsi deg innhenting og behandling av data via verktøyet.

9. Sosiale plugin-moduler
I vårt online-tilbud bruker vi såkalte sosiale plugin-moduler (social plugins) fra forskjellige sosiale nettverk; disse beskrives enkeltvis i dette avsnittet.

Ved bruk av plugin-modulene oppretter din nettleser en direkte forbindelse til serverne for de forskjellige sosiale nettverkene. Dermed får hver tilbyder informasjonen om at dens nettleser har aktivert den tilsvarende siden i vårt online-tilbud, også hvis du ikke har noen brukerkonto hos tilbyderen eller nettopp ikke er innlogget i denne kontoen. Loggfilene (inkludert IP-adresse) blir dermed overført direkte fra din nettleser til en server for hver tilbyder og evt. lagret der. Tilbyderen eller tilbyderens server kan være etablert utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugin-modulene er selvstendige utvidelser fra tilbyderne av sosiale nettverk. Vi har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som hentes inn og lagres av disse tilbyderne på denne måten.

Innhentingens formål og omfang, viderebehandlingen og bruken av dataene i det sosiale nettverket og dine rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte din private sfære er forklart i personvernmerknadene i hvert sosiale nettverk.

Hvis du ikke ønsker at tilbyderne av sosiale nettverk mottar dataene via dette online-tilbudet og eventuelt lagrer dem eller bruker dem videre, må du ikke bruke de forskjellige plugin-modulene.

9.1. Med den såkalte to-klikk-løsningen (som stilles til rådighet av Heise Medien GmbH & Co. KG) beskytter vi deg mot at ditt besøk på våre nettsider registreres og evalueres standardmessig av tilbydere av sosiale nettverk. Når du aktiverer en side på vårt Internett-tilbud som inneholder slike plugin-moduler, blir de først deaktivert. Plugin-modulene aktiveres først når du klikker på knappen som stilles til rådighet.

9.2. Plugin-moduler fra Facebook
Facebook drives via www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og via www.facebook.de av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Du finner her en oversikt over plugin-modulene i Facebook og deres utseende: http://developers.facebook.com/plugins; Her finner du informasjon om personvern i Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. Plugin-moduler fra Twitter
Twitter drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Du finner her en oversikt over plugin-modulene i Twitter og deres utseende: https://twitter.com/about/resources/buttons; Her finner du informasjon om personvern i Twitter: https://twitter.com/privacy.

9.4. Plugin-moduler fra Google+
Google+ drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Du finner her en oversikt over plugin-modulene i Google+ og deres utseende: https://developers.google.com/+/plugins; Her finner du informasjon om personvern i Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. Plugin-moduler fra Pinterest
Pinterest drives av Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Du finner her en oversikt over plugin-modulene i Pinterest og deres utseende: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Her finner du informasjon om personvern i Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. Plugin-moduler fra Instagram
Instagram drives av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Du finner her en oversikt over plugin-modulene i Instagram og deres utseende: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Her finner du informasjon om personvern i Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. Sosial pålogging (pålogging via sosiale nettverk)
Vi tilbyr deg muligheten til å logge deg på til vårt online-tilbud med såkalt sosial pålogging som ved Facebook Connect og Twitter.

For registrering blir du videreført til hvert sosiale nettverks side der du kan logge deg på med dataene dine som gjelder der. Dette har som følge at din konto blir knyttet til dette nettverket med vår tjeneste. Dermed blir opplysningene om din offentlige profil som der gjelder, din e-postadresse og identifikasjonskjennetegnene til dine nettverksvenner samt evt. andre data oversendt til oss via det sosiale nettverket.

Og omvendt mottar det sosiale nettverket som brukes til registrering, din påloggingsstatus, dine nettleseropplysninger og din IP-adresse. Tilbyderen av det sosiale nettverket eller tilbyderens server kan være etablert utenfor EU eller EØS (f.eks. i USA).

Hvis du ikke ønsker at det skal skje noen dataoverføring mellom oss og de sosiale nettverkene, skal du ikke logge deg på via de sosiale registreringstjenestene, men i stedet bruke våre egne påloggingstjenester.

11. YouTube
Dette online-tilbudet bruker videoplattformen YouTube, som drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube er en plattform som gjør det mulig å gjengi lyd- og videofiler.

Når du aktiverer en tilsvarende side i vårt tilbud, oppretter den innfelte YouTube-spilleren en forbindelse med You Tube slik at video eller lydfilen kan overføres og gjengis. Dermed blir også dataene overført til YouTube som ansvarlig instans. Vi er ikke ansvarlige for hvordan YouTube behandler disse dataene.

YouTubes personvernmerknad inneholder ytterligere informasjon om omfanget og formålet med de innsamlede dataene, deres viderebehandling og bruk fra YouTubes side, dine rettigheter og personvernalternativene du kan velge.

12. Nyhetsbrev

12.1. Nyhetsbrev med merknad; tilbakekallelsesrett
Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev i rammen av vårt online-tilbud. I dette øyemed bruker vi den såkalte dobbelte opt in-prosedyren. Den går ut på at vi ikke sender deg nyhetsbrev per e-post, mobile nyhetstjenester (f.eks. WhatsApp), SMS eller push-nyheter før du uttrykkelig har bekreftet at du aktiverer nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på en lenke i en melding. Hvis du senere bestemmer deg for ikke å motta nyhetsbrevene, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbakekallelsen av nyhetsbrev per e-post utføres via lenken som står i nyhetsbrevet, eventuelt i online-tilbudets styringsinnstillinger. Du kan også ta kontakt med oss ved å følge angivelsene i avsnittet Kontakt.

13. Eksterne lenker
Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhenting, behandling eller bruk av eventuelle persondata som overføres til tredjeparter ved å klikke på lenken (f.eks. IP-adresse eller URL-en til nettsiden der lenken står), da tredjeparters opptreden naturlig er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparters behandling av slike persondata.

14. Sikkerhet
Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss, er forpliktet på fortrolighet og på å overholde bestemmelsene i personvernlovgivningen som her gjelder.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte persondataene som vi forvalter, i særdeleshet mot risikoene for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret ut fra den teknologiske utviklingen.

15. Brukerens rettigheter
Vennligst bruk opplysningene i avsnitt Kontakt for å gjøre gjeldende dine rettigheter. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:
Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine data. I samme øyemed kan du også gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til de personlige opplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til beriktigelse og sletting:
Du kan forlange å korrigere feil i dataene og - dersom de lovlige forutsetningene for dette er oppfylt - slette dataene.

Dette gjelder ikke for data som trengs for avregnings- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike data, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:
Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine data hvis det rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Innsigelse mot databehandling:
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Innsigelse mot direkte markedsføring:
Du kan dessuten når som helst motsi deg behandlingen av dine persondata til reklameformål ("reklamenekting"). Vennligst vær oppmerksom på at det av organisatoriske grunner kan skje en overlapping mellom ditt tilbakekall og bruken av dine data i rammen av en allerede aktiv reklamekampanje.

Innsigelse mot databehandling ved rettslig grunnlag "berettiget interesse":

I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side dersom den er basert på det rettslige grunnlaget "berettiget interesse". Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Tilbakekall av samtykke:

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandlingen av dine data, kan du når som helst trekke det tilbake med virkning for fremtiden. Retten til å behandle dine data til tilbakekallelsen berøres ikke av dette.

15.1. Dataportabilitet:
Du har videre rett til å motta data som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

15.2. Rett til å klage til personvernmyndigheten:
Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat/fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Den statliga kommissionen for databeskyttelse og informasjonsfrihet

Besøksadresse:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Endring av personvernmerknaden
Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak dersom dette blir nødvendig på grunn av den tekniske utviklingen. I disse tilfellene tilpasser vi våre merknader om personvern. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av vår personvernmerknad.

17. Kontakt
Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet "Ansvarlig instans".

For å gjøre gjeldende dine rettigheter, for melding om brudd på personvernregler og for forslag og klager angående behandlingen av dine persondata, anbefaler vi at du henvender deg til konsernets personvernspesialist:

Herr
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
TYSKLAND
eller
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

eller
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Versjon: 01.05.2018