jump to main content

Kutte et avløpsrør

Hold det roterende verktøyet med begge hender når du bruker en kutteskive.

projectpicture for step1

Skritt 1

Etter at du har montert en ny servant, må du måle lengden på avløpsrøret som behøves, og overføre dette målet til røret.

projectpicture for step2

Skritt 2

Spenn opp avløpsrøret og kutt bort overflødig lengde med kutteskiven 456. Anbefalt hastighet: 35 000 o/min.

projectpicture for step3

Skritt 3

Fest røret til servanten, tre vannlåsen over begge rørene og trekk til for hånd.

projectpicture for step4

Skritt 4

Bruk en skrunøkkel med glatte gripeflater til å stramme koblingene. Test avløpet ved langsomt å tappe ut kaldt vann (kontroller at det ikke er lekkasje). Trekk til løse koblinger. Servanten er nå klar for bruk.

TILHØRENDE PRODUKTER

Annet materiell

Målebånd

Fjærklemme

Skrunøkkel med glatte gripeflater