jump to main content

Lag en flott adventskalender

projectpicture for step1

Skritt 1

Tegn et enkelt juletre på MDF-stykket på 73 cm x 50 cm. Begynn ved å tegne en vertikal strek fra midt på platen og mål og merk deretter for hver 10 cm nedenfra til toppen av midtlinjen. Gå helt ned til bunnen igjen og merk av 10 cm inn fra hver kant. Følg nå tegningen som vist og sørg for at greinene strekker ut til ca. følgende mål: 50 cm nederst, 41,5 cm, 33,7 cm, 25,5 cm, 17,8 cm, 9,8 cm.

projectpicture for step2

Skritt 2

Nå når juletreet er tegnet over på MDF-platen, skjær ut konturene av treet med Dremel® Moto-Saw og det fine sagebladet for tre, MS52. Dette blir forsiden av adventskalenderen.

projectpicture for step3

Skritt 3

Når du har gjort det, bruker du det utskårne juletreet som mal til baksideplaten på adventskalenderen. Gjør dette ved å legge det på toppen av en 3 mm MDF-plate på 73 cm x 50 cm og tegn rundt det. Skjær det ut med Dremel® Moto-Saw som før. Nå skal du ha to utskårne juletre-former.

projectpicture for step4

Skritt 4

Lag deretter dørene til adventskalenderen. Bruk Dremel Moto-Saw til å skjære to 45 mm x 70 cm-strimler 9 mm MDF til 25 45 mm-firkanter.

projectpicture for step5

Skritt 5

Plasser de utskårne dørene på juletreet på 18 mm i følgende konfigurasjon: nedenfra og opp – 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1 – med like stor avstand imellom. Tegn deretter rundt hver dør. Når du har gjort dette, tegn en parallell strek 2 mm eller 3 mm innenfor streken du nettopp har tegnet på platen Da får du en plan for å skjære ut midten av hver firkant for å lage hull for sjokoladen eller søtsaken som gjemmes bak hver dør.

projectpicture for step6

Skritt 6

For å skjære ut midten av hver firkant, bruker du Dremel 3000 og Dremel Multipurpose Spiral Cutting Bit 561 til å lage et hull og skjær gjennom til delen du skal ta ut. Før nå Dremel Moto-Saw og det fine sagbladet til tre gjennom utskjæringen du har laget og skjær én side. Fortsett på denne måten til alle fire sider er skåret ut og trebiten faller ut.

projectpicture for step7

Skritt 7

Heft den juletreformede bakplaten i 3 mm-MDF til MDF-forsiden på 18 mm. Bruk en stiftepistol eller slå inn panelstifter med hammer rundt kantene og noen få oppover midten. Du kan også bruke PVA-trelim, påføre jevnt trykk og la tørke.

projectpicture for step8

Skritt 8

Fest nå dørene til adventskalenderen. Skru først en hengsel på kanten av hver dør med presisjonsskrutrekkeren nr. 0. Bruk deretter Dremel 3000 til å borre et pilothull for hver skrue med Dremel Precision Drill Bit 1,2 mm fra 628-settet. Fest skruene med presisjonsskrutrekkeren. Fest deretter den andre siden av hengselen til forsiden av adventskalenderen.

projectpicture for step9

Skritt 9

Fest til slutt messingkanthengselen på 64 mm til den ene enden av 9 mm-MDF-platen på 50 cm x 8 cm ved å bore et pilothull med Dremel 2.0 presisjonsdrillbor fra 628-settet. Bruk deretter skruer og presisjonsskrutrekker til å feste midten av baksiden til adventskalenderen for å lage avstiver. Avstiveren skal sørge for at adventskalenderen kan stå i ca. 10-graders vinkel.

projectpicture for step10

Skritt 10

'Grunn og mal med et mønster som pynter opp

zugehörige Produkte

Annet materiell

25 16 mm x 19 mm (åpne) messinghengsler og skruer fra detaljist som lager modeller

Presisjonsskrutrekkersett, skrutrekker størrelse 0

64 mm messingkanthengsel

Kappeliste:

73 cm x 50 cm-stykke av 18 mm MDF til foran på juletreet

To 45 mm x 70 cm strimler av 9 mm MDF for å skjære: 25 45 mm x 45 mm 9 mm MDF til små dører på adventskalenderen

73 cm x 50 cm stykke 3 mm MDF for baksiden

8 cm x 50 cm stykke 9 mm MDF for staget