jump to main content

Resirkulert bord

Resirkuler en pall for å lage et flerfunksjonelt bord.

projectpicture for step1

Skritt 1

Kutt pallen i to – mot den midtre støttebjelken – ved hjelp av DSM20-verktøyet som er utstyrt med DSM500. Bruk bjelken som føring når du skjærer gjennom treplankene.

projectpicture for step2

Skritt 2

Ta av plankene og plasser dem på nytt for å montere dem tettere sammen. Du kan bruke skrapplanker fra den fjernede delen av pallen. Bruk et Multi-Max-verktøy til å fjerne vanskelige spikre..

projectpicture for step3

Skritt 3

Dybdekutt de midterste tre plankene i rektangel for å lage plass for plantene.

projectpicture for step4

Skritt 4

Kutt støttebjelken du fjernet i trinn én i 4 like lange deler for å lage ben til bordet. Fest med skruer

zugehörige Produkte

Annet materiell

Bor, skrutrekker + treskruer

Pall (spør i en lokal forretning)