Gå til hovedinnhold

Alle Dremel-verktøy er nøye kontrollert, grundig testet og har gått gjennom Dremel sin strenge prosedyrer for kvalitetskontroll. Det er derfor Dremel garanterer for både sine elektroverktøy og sine måleverktøy. Denne garantien begrenser ikke kjøperens garantirettigheter i forhold til forhandleren eller andre juridiske rettigheter som kan gjelde.

Vi gir garanti på Dremel-verktøy i henhold til følgende vilkår:


 1. Vi gir garanti i samsvar med bestemmelsene i følgende punkter 2 til 8 ved å utbedre vederlagsfritt alle verktøydefekter som oppstå innenfor garantiperioden, som påvises å være som følge av defekt i materiale eller utførelse.
 2. Garantiperioden er 24 måneder eller 12 måneder for profesjonell eller lignende bruk. Garantiperioden starter på datoen da første kjøper kjøpte produktet, det vil si datoen som står på den originale kvitteringen.
 3. Følgende er ekskludert fra garantien:
  • Deler som er gjenstand for slitasje på grunn av normal bruk eller naturlig slitasje, så vel som verktøydefekter som skyldes slitasje på grunn av normal bruk eller naturlig slitasje.
  • Verktøydefekter som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisninger, feilaktig bruk, bruk i unormale miljøforhold eller unormale bruksbetingelser, overbelastning eller feil utført vedlikehold.
  • Verktøydefekter som skyldes bruk av tilbehør eller deler som ikke er originalt Dremel-tilbehør eller originale deler.
  • Verktøy som er modifisert eller som det er gjort tillegg til.
  • Mindre reduksjoner i ønsket kvalitet som ikke endrer verktøyets verdi og anvendelighet i betydelig grad.
 4. Vi gir en garanti på seks måneder på påviselige defekter i materiale eller utførelse på batterier, til tross for at batterier er deler som er gjenstand for slitasje.
 5. Vi vil utbedre defekter som vi har bekreftet er omfattet av garantien ved å reparere det defekte verktøyet vederlagsfritt eller bytte det ut (kanskje med en sammenlignbar modell). Erstattede verktøy eller deler skal tilfalle oss.
 6. Krav i henhold til garantien må sendes innen garantiperioden. Det aktuelle verktøyet, ekskludert tilbehør eller spesielle tilfeller, må legges frem, sammen med den opprinnelige kvitteringen med kjøpsdato og beskrivelse av produktet ,til selgeren eller ett av kundeservicesentrene som er oppgitt på www.Dremeleurope.com . Delvis eller helt demonterte verktøy er ikke omfattet av garantien. Hvis kjøperen sender verktøyet til selgeren eller et kundeservicesenter, skal transportkostnader og risiko bæres av kjøperen
 7. Alle andre krav enn retten til å få defekten utbedret som oppgitt i denne garantien, er ekskludert fra denne garantien.
 8. Garantiperioden for verktøyet skal ikke utvides eller fornyes som følge av noe arbeid utført av oss i henhold til denne garantien.

Ovennevnte garanti gjelder verktøy som kjøpes og brukes i Europa.
Denne garantien styres av nederlandsk lov, ekskludert FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG).

Dremel Europe B.V.
PO Box 3267
4800 DG Breda
Nederland


Oktober 2013