Gå til hovedinnhold

Alt Dremel-elektroverktøy blir nøye testet og er underlagt den strenge kontrollen i Dremels kvalitetssikring. Derfor gir Dremel en garanti for Dremel-elektroverktøy. Kjøperens rettigheter, basert på kjøpsavtalen med selgeren, vedrørende ansvar for mangler og lovbestemte rettigheter blir ikke innskrenket av denne garantien.


 1. Vi yter garanti i samsvar med retningslinjene nedenfor (nr. 2–7) med kostnadsfri utbedring av mangler på verktøy som er dokumentert innenfor garantitiden, og som skyldes material- eller produksjonsfeil.
 2. Garantitiden utgjør 24 måneder, ved bruk i nærings- eller yrkessammenheng eller lignende er garantiperioden 12 måneder. Garantiperioden starter ved den første kundens kjøp av verktøyet. Det er datoen på originalkvitteringen som er avgjørende.
 3. Følgende omfattes ikke av garantien:
  • Deler som utsettes for bruksrelatert eller annen naturlig slitasje samt mangler på verktøyet som kan tilbakeføres til en bruksrelatert eller annen naturlig slitasje
  • Mangler på verktøyet som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen, ikke-forskriftsmessig bruk, unormalt driftsmiljø, uegnede driftsforhold, overbelastning eller manglende vedlikehold
  • Mangler på verktøyet som skyldes bruk av tilbehør,-, supplerings- eller reservedeler som ikke er originaldeler fra Dremel
  • Verktøy som har blitt utsatt for modifikasjoner eller påbygging
  • Ubetydelige avvik fra normal beskaffenhet som ikke har nevneverdig innvirkning på verktøyets bruksmuligheter eller verdi
 4. Utbedring av garantipliktige mangler skjer ved at det mangelfulle verktøyet enten blir reparert eller erstattet med et feilfritt verktøy (ev. også den etterfølgende modellen). Eiendomsretten til utskiftede maskiner og deler tilfaller oss.
 5. Garantikrav må gjøres gjeldende innenfor garantitiden. Det aktuelle verktøyet må da legges frem for selgeren eller sendes inn til til ett av kundeservicesentrene som er oppgitt på www.dremeleurope.com sammen med originalkvittering med opplysninger om kjøpsdato og produktbeskrivelse. Verktøy som er helt eller delvis demontert, kan ikke fremlegges eller sendes inn. Hvis kjøperen sender inn verktøyet til selgeren eller til kundeservice, må han eller hun bære transportkostnader og -risiko.
 6. Andre krav enn de som er nevnt i denne garantibetingelsen om retten til utbedring av mangler på verktøy, gjelder ikke for vår garanti.
 7. Med vår garanti er det ikke mulig å forlenge eller fornye garantifristen.

Garantien ovenfor gjelder for verktøy som er kjøpt og brukes i Europa. Denne garantien styres av nasjonal lov, ekskludert FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Holland


Februar 2018